HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Funkcije pripomočka HP Printer Utility

background image

Funkcije pripomočka HP Printer Utility

Pripomoček HP Printer Utility vsebuje strani, ki jih odpirate s klikanjem po seznamu Configuration
Settings (Nastavitve konfiguracije)
. V naslednji tabeli so opisana opravila, ki jih lahko izvajate s teh
strani.

Element

Opis

Konfiguracijska stran:

Natisne konfiguracijsko stran.

Stanje potrošnega materiala

Prikaže stanje potrošnega materiala naprave in vsebuje povezave za spletno naročanje
potrošnega materiala.

HP podpora

Ponuja dostop do tehnične podpore, spletnega naročanja potrošnega materiala in
informacij o recikliranju ter povratnih informacij.

Prenos datotek

Prenos datotek iz računalnika v napravo.

Prenos pisav

Prenos datotek s pisavami iz računalnika v napravo.

Posodobitev
strojnoprogramske opreme

Prenese posodobljene datoteke strojnoprogramske opreme iz računalnika v napravo.

Način za obojestransko tiskanje
(Dupleks)

Vklopi način za samodejno obojestransko tiskanje.

Način Economode in gostota
tonerja

Vklop načina - Economode - za varčevanje s tonerjem ali prilagoditev gostote tonerja na
papirju.

Ločljivost

Spremeni nastavitev ločljivosti vključno z nastavitvijo REt.

SLWW

Uporaba HP Printer Utility za sisteme Macintosh 155

background image

Element

Opis

Zaklepanje sredstev

Zaklene ali odklene izdelke za shranjevanje, kot je trdi disk.

Shranjeni posli

Upravljanje tiskalniških opravil, ki so shranjeni na trdem disku naprave.

Konfiguracija pladnjev

Spremeni privzete nastavitve pladnjev.

Nastavitve IP

Spreminjanje omrežnih nastavitev naprave in omogočanje dostopa do vgrajenega
spletnega strežnika.

Nastavitve Bonjour

Omogoča vklop ali izklop podpore Bonjour ali spreminjanje imena naprave, ki je navedeno
v omrežju.

Dodatne nastavitve

Omogočajo dostop do vgrajenega spletnega strežnika

E-poštna opozorila

Konfiguracija naprave za pošiljanje e-poštnih obvestil o določenih dogodkih.

156 Poglavje 10 Upravljanje in vzdrževanje naprave

SLWW