HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Umerjanje skenerja

background image

Umerjanje skenerja

Umerite skener, da bi preprečili zamik sistema za zajem slik (glave na nosilcu) iz SPD-ja in namiznega
skenerja. Glava na nosilcu skenerja zaradi mehanske tolerance mogoče ne bo mogla natančno prebrati
položaja slike. Med umerjanjem se izračunajo in shranijo vrednosti zamika skenerja. Vrednosti zamika
se nato uporabijo pri ustvarjanju skeniranih slik, da je zajet pravi del dokumenta.

Skener umerite samo, če opazite težave zaradi zamika skeniranih slik. Skener je predhodno tovarniško
umerjen. Ponovno umerjanje je potrebno izvesti le redko.

1.

Na začetnem zaslonu se dotaknite

Administration

(Skrbništvo).

2.

Dotaknite se

Troubleshooting

(Odpravljanje težav).

3.

Dotaknite se

Calibrate Scanner

(Umeri skener) in sledite navodilom v pogovornem oknu na

zaslonu.

Naprava začne z umerjanjem, v vrstici stanja na zaslonu pa se piše Calibrating (Umerjanje), dokler
postopek ni končan.

SLWW

Umerjanje skenerja 167

background image

168 Poglavje 10 Upravljanje in vzdrževanje naprave

SLWW