HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Čiščenje poti papirja

background image

Čiščenje poti papirja

1.

Na začetnem zaslonu se dotaknite

Administration

(Skrbništvo).

2.

Dotaknite se

Print Quality

(Kakovost tiskanja).

3.

Dotaknite se

Calibration/Cleaning

(Umerjanje/čiščenje).

4.

Dotaknite se

Create Cleaning Page

(Ustvari čistilno stran).

Naprava natisne čistilno stran.

5.

Sledite navodilom na čistilni strani.

166 Poglavje 10 Upravljanje in vzdrževanje naprave

SLWW