HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Upravljanje in vzdrževanje naprave

background image

10 Upravljanje in vzdrževanje naprave

Uporaba strani z informacijami

Nastavitev e-poštnih opozoril

Uporabite HP Easy Printer Care

Uporaba vgrajenega spletnega strežnika

Uporaba programske opreme HP Web Jetadmin

Uporaba HP Printer Utility za sisteme Macintosh

Upravljanje s potrošnim materialom

Zamenjava potrošnega materiala in delov

Očistite napravo

Umerjanje skenerja

SLWW

145