HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Uporaba zavihka s storitvami

background image

Uporaba zavihka s storitvami

Če je izdelek povezan v omrežje, uporabite zavihek Services (Storitve) za pridobitev informacij o
izdelku in stanju potrošnega materiala. Kliknite ikono Device and Supplies status (Stanje naprave in
potrošnega materiala)
, da odprete stran Device Status (Stanje naprave) vgrajenega spletnega
strežnika HP. Na tej strani je prikazano trenutno stanje izdelka, odstotek preostanka posameznega
potrošnega materiala in informacije za naročanje potrošnega materiala. Za več informacij si oglejte

Uporaba vgrajenega spletnega strežnika

.

SLWW

Uporaba funkcij v gonilniku tiskalnika za OS Windows 107