HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Uporaba vodnih žigov

background image

Uporaba vodnih žigov

Vodni žig je oznaka, kot je na primer "Zaupno", ki je natisnjena v ozadju posameznih strani dokumenta.

1.

V meniju File (Datoteka) v programski opremi kliknite Print (Natisni).

2.

Izberite gonilnik in nato kliknite Properties (Lastnosti) ali Preferences (Možnosti).

3.

V zavihku Effects (Učinki) kliknite spustni seznam Watermarks (Vodni žigi).

4.

Kliknite vodni žig, ki ga želite uporabiti. Za ustvarjanje novih vodnih žigov kliknite Edit (Uredi).

5.

Če želite, da se vodni žig pojavi samo na prvi strani dokumenta, kliknite First Page Only (Samo
prva stran)
.

6.

Kliknite OK (V redu).

Za odstranjevanje vodnega žiga kliknite (none) (brez) v spustnem seznamu Watermarks (Vodni
žigi)
.