HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Uporaba drugačnega papirja in tiskanje naslovnic

background image

Uporaba drugačnega papirja in tiskanje naslovnic

Če želite natisniti prvo stran, ki se razlikuje od ostalih strani v tiskalniškem poslu, sledite naslednjim
navodilom.

1.

Odprite gonilnik tiskalnika (oglejte si

Odprite gonilnike tiskalnika

).

2.

V zavihku Paper (Papir) ali Paper/Quality (Papir/kakovost) izberite ustrezni papir za prvo stran
tiskalniškega posla.

3.

Kliknite Use Different Paper/Covers (Uporabi drugačen papir/platnice).

4.

V polju s seznamom kliknite strani ali platnice, ki jih želite natisniti na drugačen papir.

5.

Za tiskanje sprednjih ali zadnjih platnic morate izbrati tudi Add Blank or Preprinted Cover (Dodaj
prazno ali predhodno potiskano platnico)
.

6.

V poljih Source is (Vir je) in Type is (Vrsta je) izberite ustrezno vrsto ali vir papirja za ostale strani
tiskalniškega posla.

Opomba

Velikost papirja mora biti enaka za vse strani tiskalniškega posla.