HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Tiskanje več strani na en list papirja

background image

Tiskanje več strani na en list papirja

Na en sam list papirja lahko natisnete več kot eno stran.

104 Poglavje 6 Tiskanje opravil

SLWW

background image

1.

V meniju File (Datoteka) v programski opremi kliknite Print (Natisni).

2.

Izberite gonilnik in nato kliknite Properties (Lastnosti) ali Preferences (Možnosti).

3.

Kliknite zavihek Finishing (Dovršitev).

4.

V razdelku za Document Options (Možnosti dokumenta) izberite število strani, ki jih želite
natisniti na posamezni list (1, 2, 4, 6, 9 ali 16).

5.

Če je število strani večje od 1, izberite pravilne možnosti za Print Page Borders (Tiskanje robov
strani)
in Page Order (Vrstni red strani).

Če želite spremeniti usmerjenost strani, kliknite zavihek Finishing (Dovršitev), nato pa
kliknite Portrait (Pokončno) ali Landscape (Pejsaž).

6.

Kliknite OK (V redu). Izdelek je nastavljen za tiskanje izbranega števila strani na list.