HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Možnosti postavitve za obojestransko tiskanje

background image

Možnosti postavitve za obojestransko tiskanje

Tukaj so prikazane štiri možnosti postavitve za obojestransko tiskanje. Za izbiro možnosti 1 ali 4
izberite Flip Pages Up (Obrni strani navzgor) v gonilniku tiskalnika.

106 Poglavje 6 Tiskanje opravil

SLWW

background image

2

3

5

2

5

3

3

5

2

3

5

2

1

2

3

4

1. Ležeče z dolgim robom

Vsaka druga natisnjena slika je obrnjena na glavo. Nasprotne strani je mogoče
neprekinjeno brati od vrha do dna.

2. Ležeče s kratkim robom

Vsi natisnjeni dokumenti so obrnjeni z desno stranjo navzgor. Nasprotne strani se
berejo z vrha do dna.

3. Pokončno z dolgim robom

To je privzeta nastavitev in najbolj pogosta postavitev. Vsi natisnjeni dokumenti so
obrnjeni z desno stranjo navzgor. Nasprotne strani se berejo z vrha do dna.

4. Pokončno s kratkim robom

Vsaka druga natisnjena slika je obrnjena na glavo. Nasprotne strani je mogoče
neprekinjeno brati od vrha do dna.