HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Spreminjanje velikosti dokumentov

background image

Spreminjanje velikosti dokumentov

Za spreminjanje velikosti dokumentov na določeni odstotek normalne velikosti uporabite možnosti
spreminjanja velikosti dokumentov. Izberete lahko tudi tiskanje dokumenta na drugo velikost papirja z
ali brez spreminjanja velikosti.

Povečevanje ali zmanjševanje dokumentov

1.

V meniju File (Datoteka) v programski opremi kliknite Print (Natisni).

2.

Izberite gonilnik in nato kliknite Properties (Lastnosti) ali Preferences (Možnosti).

3.

V zavihku Effects (Učinki) vnesite odstotek zmanjšanja ali povečanja dokumenta v polje poleg %
of Normal Size (% normalne velikosti)
.

Za spreminjanje odstotkov lahko uporabite tudi drsnik.

4.

Kliknite OK (V redu).

Tiskanje dokumenta na drugo velikost papirja

1.

V meniju File (Datoteka) v programski opremi kliknite Print (Natisni).

2.

Izberite gonilnik in nato kliknite Properties (Lastnosti) ali Preferences (Možnosti).

3.

V zavihku Effects (Učinki) kliknite Print Document On (Natisni dokument na).

4.

Izberite velikost papirja za tiskanje.

5.

Pri tiskanju elementa možnost Scale to Fit (Povečaj, da ustreza papirju) ne sme biti izbrana.

6.

Kliknite OK (V redu).