HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Nastavitev velikosti papirja po meri v gonilniku tiskalnika

background image

Nastavitev velikosti papirja po meri v gonilniku tiskalnika

1.

V meniju File (Datoteka) v programski opremi kliknite Print (Natisni).

2.

Izberite gonilnik in nato kliknite Properties (Lastnosti) ali Preferences (Možnosti).

SLWW

Uporaba funkcij v gonilniku tiskalnika za OS Windows 103

background image

3.

V zavihku Paper (Papir) ali Paper/Quality (Papir/kakovost) kliknite Custom (Po meri).

4.

V oknu Custom Paper Size (Velikost papirja po meri) vnesite ime velikosti papirja po meri.

5.

Vnesite dolžino in širino velikosti papirja. Če vnesete preveliko ali premajhno vrednost, gonilnik
prilagodi vrednost najmanjši ali največji dovoljeni vrednosti.

6.

Po potrebi kliknite na gumb za spreminjanje merske enote iz milimetrov v palce.

7.

Kliknite Save (Shrani).

8.

Kliknite Close (Zapri). Shranjeno ime se prikaže v seznamu z velikostmi papirja in ga je v prihodnje
mogoče uporabljati.