HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Tiskanje na obe strani papirja

background image

Tiskanje na obe strani papirja

Kadar je na voljo obojestransko tiskanje, lahko samodejno tiskate na obe strani papirja. V nasprotnem
primeru morate ročno tiskati na obe strani papirja, tako da list še enkrat vstavite v napravo.

OPOZORILO

Ne nalagajte papirja, ki je težji od 105 g/m

2

, ker lahko povzroči zastoj.

Uporaba samodejnega dvostranskega tiskanja

1.

V enega izmed pladnjev vstavite zadosti papirja za tiskalniški opravilo. Če nalagate posebni papir,
kot je papir z glavo pisma, ga naložite na enega izmed naslednjih načinov:

V pladenj 1 naložite papir z glavo pisma s sprednjo stranjo obrnjeno navzgor in s spodnjim
robom naprej.

V ostale pladnje naložite papir z glavo pisma s sprednjo stranjo obrnjeno navzdol in z zgornjim
robom v zadnjem delu pladnja.

2.

Odprite gonilnik tiskalnika (oglejte si

Odprite gonilnike tiskalnika

).

3.

Odprite pojavni meni Layout (Postavitev).

SLWW

Uporaba funkcij gonilnika tiskalnika v operacijskih sistemih za računalnike Macintosh 109

background image

4.

Poleg postavke Two Sided Printing (Obojestransko tiskanje) izberite postavko Long-Edge
Binding (Vezava po daljšem robu)
ali Short-Edge Binding (Vezava po krajšem robu).

5.

Kliknite Print (Natisni).

Ročno obojestransko tiskanje

1.

V enega izmed pladnjev vstavite zadosti papirja za tiskalniški opravilo. Če nalagate posebni papir,
kot je papir z glavo pisma, ga naložite na enega izmed naslednjih načinov:

V pladenj 1 naložite papir z glavo pisma s sprednjo stranjo obrnjeno navzgor in s spodnjim
robom naprej.

V ostale pladnje naložite papir z glavo pisma s sprednjo stranjo obrnjeno navzdol in z zgornjim
robom v zadnjem delu pladnja.

OPOZORILO

Ne nalagajte papirja, ki je težji od 105 g/m

2

, ker lahko povzroči zagozdenje.

2.

Odprite gonilnik tiskalnika (oglejte si

Odprite gonilnike tiskalnika

).

3.

V pojavnem meniju Finishing (Dovršitev) izberite možnost Manual Duplex (Ročno
obojestransko)
.

Opomba

Če možnost Manual Duplex (Ročno obojestransko) ni omogočena, izberite

postavko Manually Print on 2nd Side (Ročno tiskanje na drugo stran).

4.

Kliknite Print (Natisni). Sledite navodilom v pojavnem oknu, ki se pojavi na zaslonu računalnika,
preden ponovno vstavite izhodni sveženj v pladenj 1 za tiskanje druge polovice.

5.

Pojdite do tiskalnika in odstranite prazen papir iz pladnja 1.

6.

Natisnjeni sveženj vstavite s potiskano stranjo navzgor in s spodnjo stranjo naprej v pladenj 1.
Drugo stran morate natisniti iz pladnja 1.

7.

Ob pozivu za nadaljevanje pritisnite ustrezni gumb na nadzorni plošči.

110 Poglavje 6 Tiskanje opravil

SLWW