HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Na nadzorni plošči zaustavite trenutno tiskalno opravilo

background image

Na nadzorni plošči zaustavite trenutno tiskalno opravilo

1.

Pritisnite

Stop (Zaustavitev)

na nadzorni plošči.

2.

Na zaslonu Device Has Been Paused (Naprava je bila zaustavljena) na zaslonu na dotik
pritisnite Cancel current job (Prekliči trenutno opravilo).

Opomba

Če je tiskalno opravilo predaleč v postopku tiskanja, vam možnost njegovega

preklica morda ni na voljo.