HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Stvarno kazalo

background image

Stvarno kazalo

Številke

čas, nastavitev 28
časovna omejitev pri

neaktivnosti 41

čas prebujanja, nastavitev 28
čiščenje

notranji del pokrova 164
pot papirja 166
samodejno, nastavitve 48
SPD 165
steklo skenerja 163
zunanjost 163

črte, odpravljanje težav

kopije 228

črte, reševanje težav 215, 220,

221

B

bele ali blede proge 227
bele črte ali madeži, reševanje

težav 220

besedilo, odpravljanje težav

popačenje 178
zamegljenost 228

besedilo, reševanje težav

izpuščeni deli 215
nejasno 221
nepravilna oblika znakov 218

D

datoteke EPS, odpravljanje

težav 234

datoteke z opisom tiskalnika

Postscript (PPD)

priloženo 13

datum, nastavitev 28
diagnostika

komponenta 52
nadzorna plošča 52
omrežja 34

pot papirja 49
preizkus zaustavitve

tiskanja 52

senzorji 51

digitalno faksiranje 143
digitalno pošiljanje

imeniki 132
konfiguriranje e-pošte 126
mape 135
Meni Send Setup (Nastavitev

pošiljanja) 41

nalaganje dokumentov 130
nastavitve nadzorne

plošče 129

nastavitve opravila 134
podpora za LDAP 126
podpora za SMTP 126
pošiljanje dokumentov 130
potek dela 136
prehodi, iskanje 127
preverjanje naslovov

prehodov 231

privzete nastavitve 26
seznami prejemnikov 132
sporočila o napakah 187,

188, 189, 190

vizitka 125, 130

DIMM-i

nameščanje 271
sporočila o napakah 184
številke delov 241

disk

namestitev 278
odstranjevanje 279
reže EIO 270

dnevnik aktivnosti, faks 147
dnevnik aktivnosti faksa

čiščenje 52

dnevnik dogodkov 48

dodatna oprema

številke delov 241
vključeno 2, 4

dodatna oprema EIO

nastavitve 30

dodatna oprema faksa

modeli vključujejo 4

dodatna oprema za analogni faks

namestitev 138
uporabniški priročnik 137

dodatna oprema za dvostransko

tiskanje

sporočila o napakah 186

dodatna oprema za faks

nastavitve 49
povezava, mesto 9
privzete nastavitve 24
razpored tiskanja 29

do robov segajoče, tiskanje 84
do robov segajoče slike 84
dostava naprave 251
dpi, nastavitve 47, 155
duplekser

mesto 7, 8
modeli vključujejo 2, 4
nastavitve v OS

Macintosh 109

nastavitve v OS Windows 105
odpravljanje težav 178
podprti mediji 70
preizkus poti papirja 51
številka dela 241
zastoji, čiščenje 201

dvostransko kopiranje

privzete nastavitve 23

dvostransko tiskanje

nalaganje papirja 109
nastavitve v OS

Macintosh 155

odpravljanje težav 178

SLWW

Stvarno kazalo 283

background image

prazne strani, privzete

nastavitve 43

privzete nastavitve 27

E

EconoMode 48
električne specifikacije 255
elektronska pomoč, nadzorna

plošča 20

energetske specifikacije 255
enota za samodejno obojestransko

tiskanje

nastavitve v OS

Macintosh 155

e-pošta

funkcija samodokončanja 131
imeniki 132
nalaganje dokumentov 130
napake LDAP 188
nastavitve nadzorne

plošče 129

nastavitve opravila 134
podpora za LDAP 126
podpora za SMTP 126
pošiljanje dokumentov 130
preverjanje naslovov

prehodov 231

privzete nastavitve 25
seznami prejemnikov 132
sporočila o napakah 187,

188, 189, 190

e-pošta

konfiguriranje 126
prehodi, iskanje 127
vizitka 125, 130

e-poštna opozorila 148, 156
Evropska unija, odlaganje

odpadkov 263

F

faksiranje, digitalno 143
Faks LAN 143
Faks Windows 2000 143
FastRes 4
FIH 9
fiksirna enota

garancija 248
načini 47
napake zaradi ovijanja

papirja 182

sporočila o napakah 183
zamenjava 161

Finska izjava o varnosti

laserja 268

fizične specifikacije 254
folije

nalaganje 76

fotografije

kopiranje 122
nalaganje 130

FTP, pošiljanje v 136
Funkcija Posodobi zdaj,

gonilniki 11

funkcije 2, 4
funkcije za osebe s posebnimi

potrebami 5

G

garancija

izdelek 245
popravilo s strani stranke 247
prenosna in fiksirna enota 248
razširjena 252
tiskalna kartuša 248

garancija prenosne enote 248
General Protection FaultException

OE (Prišlo je do kršitve splošne
zaščite - Izjema OE) 232

gonilniki

funkcije Macintosh 108
funkcije OS Windows 102
hitra nastavitev

(Windows) 102

izbiranje 10
Macintosh, odpravljanje

težav 233

nastavitve 12, 13
nastavitve v OS

Macintosh 108

nastavitve v OS Windows 102
podprti operacijski sistemi 10
Posodobi zdaj 11
predhodna konfiguracija 12
prednastavljeno

(Macintosh) 108

univerzalni 11
vključeno 4
zavihek s storitvami 107

gonilniki PCL

izbiranje 10

podprti operacijski sistemi 10
privzete nastavitve 45
univerzalni 11

gonilniki za OS Linux 10, 236
gonilniki za tiskalnik. Glejte gonilniki
gonilnik za emulacijo PS

izbiranje 10
privzete nastavitve 45

gostota

nastavitev 48
nastavitve 155
reševanje težav 214

grafični zaslon, nadzorna

plošča 18

gumb Domov, zaslon na dotik na

nadzorni plošči 20

gumbi, nadzorna plošča

mesto 18
zaslon na dotik 20
zvoki, nastavitve 41

Gumb Meni 18
Gumb Mirovanje 18
gumb Napaka, zaslon na dotik na

nadzorni plošči 20

gumb Opozorilo, zaslon na dotik na

nadzorni plošči 20

Gumb Pomoč, nadzorna

plošča 20

Gumb Ponastavi 18
Gumb Stanje 18
Gumb Ustavi 18
gumb Ustavi, zaslon na dotik na

nadzorni plošči 20

Gumb Začni 18
gumb Začni, zaslon na dotik na

nadzorni plošči 20

H

hitre nastavitve 102
hitrost

odpravljanje težav 170, 177
strani na minuto 2

hitrost procesorja 4
HP Instant Support Professional

Edition (ISPE) 249

HP-jeva podpora za stranke 249
HP Printer Utility 155
HP Printer Utility, Macintosh 13,

155

HP SupportPack 252

284 Stvarno kazalo

SLWW

background image

HP Toolbox

možnosti 149
odpiranje 149
podrti brskalniki 15

HP Web Jetadmin 14, 154

I

imenik, e-pošta

brisanje naslovov 133

imenik datotek, tiskanje 146
imeniki, e-pošta

čiščenje 52
dodajanje naslovov 132
funkcija samodokončanja 131
podpora za LDAP 126
seznami prejemnikov 132

imeniki, e-pošta

napake LDAP-strežnika 188
seznami prejemnikov,

ustvarjanje 132

Instant Support Professional

Edition (ISPE) 249

Internetni faks 143
izbrana osebnost ni na voljo 186
izdelek brez živega srebra 262
izhodni pladnji

polni, sporočila o

napakah 188

izjave o varnosti 267, 268
izjave o varnosti laserja 267, 268
izkrivljene strani 218
izpuščeni deli, reševanje

težav 215

J

Japonska izjava VCCI 267
Jetadmin, HP Web 14, 154
jezik

privzeto, nastavitev 41

jezik, tiskalnik

privzete nastavitve 45

jezik PostScript

odpravljanje težav 237

K

kakovost

kopiranje, izboljšanje 227
kopiranje, odpravljanje

težav 227

nastavitve 46

kakovost izpisa

kopiranje, izboljšanje 227
kopiranje, odpravljanje

težav 227

kakovost natisa

nastavitve 46

kakovost slike

kopiranje, izboljšanje 227
kopiranje, odpravljanje

težav 227

nastavitve 46

kakovost tiskanja

bele črte 220
beli madeži 220
črte 215
izpuščeni deli 215
maroge 214
medij 212
nejasno 221
nepravilna oblika znakov 218
odpravljanje težav 212
okolje 212
ponavljajoča popačenja 217
ponavljajoče slike 222
popačenja slike 212
razmazan toner 216
razpršene črte 221
sivo ozadje 216
slab oprijem tonerja 217
sledi zaradi iztrošenosti 220
svetel natis 214
zagozdenje, po 212

Kanadski predpisi DOC 267
kartice

nalaganje 76
specifikacije 65, 68

kartice EIO

namestitev 278
napake 186
odstranjevanje 279
prekoračitev

medpomnilnika 182

reže 270
številke delov 242

kartuše

dostopanje 6, 7, 8
drugi proizvajalci 158
funkcije 5
garancija 248
intervali menjave 157

meni Management

(Upravljanje) 30

menjava 159
naročanje z vgrajenim spletnim

strežnikom 153

originalne HP 157
preverjanje pristnosti 158
recikliranje 261
shranjevanje 157
stanje, ogled s programsko

opremo HP Toolbox 149

številke delov 241
zastoji, čiščenje 202

kartuše, tiskanje

sporočila o napakah 187

kartuše s ponkami

nalaganje 90

kartuše s sponkami

prazne, nastavitve za

zaustavitev ali
nadaljevanje 93

knjige

kopiranje 122

kompleti za vzdrževanje

številke delov 241

komplet za podajalnik dokumentov,

zamenjava 162

komplet za preventivno

vzdrževanje

uporaba 161

komplet za vzdrževanje

uporaba 161

komplet za vzdrževanje tiskalnika

uporaba 161

konfiguracija USB 56
konfiguracija V/I

nastavitve 30
omrežna konfiguracija 57

Konfiguracija V/I 55
konfiguracijska stran

Macintosh 155
meni Information

(Informacije) 21

tiskanje 146

kopiranje

fotografije 122
funkcije 4, 113
knjige 122
kopiranje, odpravljanje

težav 227

SLWW

Stvarno kazalo 285

background image

krmarjenje nadzorne

plošče 114

mediji, odpravljanje težav 228
način posla 123
nalaganje SPD 80
obojestranski

dokumenti 119

odpravljanje težav 230
prekinitev opravil 44
preklic 124
privzete nastavitve 23
spenjanje 91
sporočila o napakah 190
težave, preprečevanje 227
več izvirnikov 123
velikost, odpravljanje

težav 230

zbiranje 118
z uporabo stekla skenerja 78

Korejska izjava EMI 267

L

LDAP-strežniki

sporočila o napakah 188

LED-indikatorji

mesto 9

Linija HP za prevare 158
linija za prevare 158
ločljivost

funkcije 4
nastavitve 47, 155
odpravljanje težav s

kakovostjo 212

lučka za podatke

mesto 18

lučka za pripravljenost

mesto 18

lučke

nadzorna plošča 18

M

Macintosh

funkcije gonilnika 108
gonilniki, odpravljanje

težav 233

HP Printer Utility 155
komponente programske

opreme 15

nastavitve gonilnika 108
nastavitve tiskalnika 13

nastavitve za AppleTalk 33
odstranjevanje programske

opreme 14

podpora 250
podprti gonilniki 10
podprti operacijski sistemi 10
programska oprema 13
težave, odpravljanje 233
USB-kartica, odpravljanje

težav 235

madeži, reševanje težav 214,

220

mape

pošiljanje v 135
privzete nastavitve 26
sporočila o napakah 187

maroge, reševanje težav 214,

220

maska podomrežja 58
medij

naguban 219
nalaganje pladnja 2, 3, 4, 5 ali

6 75

odpravljanje težav 228
reševanje težav 212
specifikacije 68
velikost dokumenta,

izbiranje 103

zamik 218
zguban 177, 219, 228

mediji

HP, naročanje 242
legal, obrezani robovi 237
načini fiksirne enote 47, 66
nalaganje pladnja 1 73
nalepke 64
nastavitve za A4 45
obarvani papir 66
odpravljanje težav s

pladnji 177

ovojnice 64
pergamentni papir 66
pisemski papir 65
podpora za spenjalnik 90
podprte velikosti 68
posebni, nalaganje 76
predhodno potiskano 65
privzeta velikost 45
privzeta velikost, izbiranje 27
prva stran 104, 108

reciklirani papir 66
shranjevanje 72
smernice 62
specifikacije 63
strani na list 104, 109
trdi papir HP LaserJet 66
velikost po meri 85, 103
zasukani, tiskanje na 82
zaznavanje velikosti,

samodejno 68

medijii HP, naročanje 242
meni Administration (Skrbništvo),

nadzorna plošča 21

meni Default Job Options (Privzete

možnosti opravila) 22

meni Device Behavior (Vedenje

naprave) 41

Meni E-mail Setup (Nastavitev e-

pošte) 40

Meni Fax Setup (Nastavitev

faksa) 38

meni Information (Informacije) 21
Meni Initial Setup (Začetna

nastavitev) 30

meniji, nadzorna plošča

Administration

(Skrbništvo) 21

Default Job Options (Privzete

možnosti opravila) 22

dostop zavrnjen 186
E-mail Setup (Nastavitev e-

pošte) 40

Fax Setup (Nastavitev

faksa) 38

Information (Informacije) 21
Initial Setup (Začetna

nastavitev) 30

Management (Upravljanje) 29
meni Device Behavior (Vedenje

naprave) 41

meni Print Quality (Kakovost

tiskanja) 46

Resets (Ponastavitve) 52
Send Setup (Nastavitev

pošiljanja) 41

Service (Storitve) 53
Time/Scheduling (Čas/

načrtovanje) 27

Troubleshooting (Odpravljanje

težav) 48

286 Stvarno kazalo

SLWW

background image

Meni Management

(Upravljanje) 29

meni Print Quality (Kakovost

tiskanja), nadzorna plošča 46

meni Resets (Ponastavitve),

nadzorna plošča 52

meni Send Setup (Nastavitev

pošiljanja) 41

meni Service (Storitve), nadzorna

plošča 53

meni Time/Scheduling (Čas/

načrtovanje), nadzorna
plošča 27

meni Troubleshooting (odpravljanje

težav), nadzorna plošča 48

menjava tiskalnih kartuš 159
moduli DIMM

preverjanje namestitve 275
razpoložljive vrste 270

moduli SIMM, nezdružljivost 270

N

načini fiksirne enote 66
način mirovanja

nastavitev 28, 29
specifikacije napajanja 255

način posla, kopiranje 123
nadgradnja pomnilnika 270
nadzorna plošča

čistilna stran, tiskanje 166
dostop zavrnjen 186
gumbi 18
gumbi na zaslonu na dotik 20
lučke 18
meni Administration

(Skrbništvo) 21

meni Default Job Options

(Privzete možnosti
opravila) 22

meni Device Behavior (Vedenje

naprave) 41

meni E-mail Setup (Nastavitev

e-pošte) 40

meni Fax Setup (Nastavitev

faksa) 38

meni Information

(Informacije) 21

meni Initial Setup (Začetna

nastavitev) 30

meni Management

(Upravljanje) 29

meni Print Quality (Kakovost

tiskanja) 46

meni Resets

(Ponastavitve) 52

Meni Send Setup (Nastavitev

pošiljanja) 41

meni Service (Storitve) 53
meni Time/Scheduling (Čas/

načrtovanje) 27

meni Troubleshooting

(Odpravljanje težav) 48

mesto 6, 7, 8
nastavitve 12
nastavitve spenjalnika 92
pomoč 20
preizkus 52
privzete nastavitve 42
sporočila, abecedni

seznam 181

sporočila, seznam

številskih 181

sporočila, vrste 180
začetni zaslon 18
zaslon za e-pošto 129
zaslon za kopiranje 114
zvoki ob pritisku tipk, privzete

nastavitve 41

nagrbančen papir, odpravljanje

težav 177

nagrbančen papir, reševanje

težav 219

naguban papir, odpravljanje

težav 177

naguban papir, reševanje

težav 219

nalaganje

dokumenti, podprte

velikosti 130

izvirniki na steklu skenerja 78
mediji velikosti po meri 85
pladenj 1 73
pladenj 2, 3, 4, 5 ali 6 75
podprte velikosti 130
posebni mediji 76
SPD 80
sponke 90
sporočila o napaki 188

sporočila o nepričakovani

velikosti ali vrsti 183

steklo skenerja 130
zasukani mediji 82

nalepke

nalaganje 76
specifikacije 64, 69

nalepke z naslovi

specifikacije 64, 69

namestitev

dodatna oprema za analogni

faks 138

kartice EIO 278

namestitveni programi,

Windows 15

nameščanje

pomnilnik (DIMM-i) 271

Napake neveljavne operacije 232
napake notranje ure 181
Napake pomnilnika NVRAM 185
napake prekoračitve

medpomnilnika 182

napake trajnega pomnilnika 185
Napake v aplikaciji Spool32 232
naročanje

mediji, HP 242
potrebščine in pripomočki 240
potrošnega materiala s

programsko opremo HP
Toolbox 150

potrošni material z vgrajenim

spletnim strežnikom 153

številke delov za 241

naslov, naprava

Macintosh, odpravljanje

težav 233

naslov IP

Macintosh, odpravljanje

težav 233

nastavitev

prednastavitev gonilnikov

(Macintosh) 108

nastavitev AppleTalk 60
nastavitev IPX/SPX 59
Nastavitev IPX/SPX 33
nastavitev papirja za A4 45
nastavitve

gonilniki 13
hitre nastavitve

(Windows) 102

SLWW

Stvarno kazalo 287

background image

meni Default Job Options

(Privzete možnosti
opravila) 22

prednost 12

Nastavitve Bonjour 156
nastavitve časovne omejitve 41
Nastavitve DLC/LLC 33
nastavitve hitrosti povezave 37
nastavitve mirovanja 30
Nastavitve pisave Courier 45
nastavitve poravnave, pladnji 47
Nastavitve TCP/IP 31
Nastavitve za AppleTalk 33
navpične bele ali blede

proge 227

nejasen natis, reševanje

težav 221

nepravilna oblika znakov, reševanje

težav 218

ni dovolj pomnilnika 182, 187
ni odziva, odpravljanje težav 179
notranji del pokrova,

čiščenje 164

Novell login required (Zahtevana je

prijava Novell) 188

O

obarvani papir, tiskanje na 66
obe strani, kopiranje

privzete nastavitve 23

obe strani, tiskanje na

nalaganje papirja 109
odpravljanje težav 178
privzete nastavitve 27

običajna velikost papirja

privzete nastavitve 27

obnovitev, zastoj 193
obojestransko

kopiranje dokumentov 119

obojestransko, tiskanje

sporočila o napakah 186

obojestransko, tiskanje na

nastavitve v OS

Macintosh 155

prazne strani, privzete

nastavitve 43

obojestransko kopiranje 119
obojestransko tiskanje

nalaganje papirja 109

nastavitve v OS

Macintosh 155

odpravljanje težav 178
prazne strani, privzete

nastavitve 43

sporočila o napakah 186

obrnjene strani

privzete nastavitve 43

odlaganje, on koncu življenjske

dobe 262

odlaganje ob koncu življenjske

dobe 262

odpravljanje težav

besedilo 178
črte, kopije 228
datoteke EPS 234
dnevnik dogodkov 48
e-poštna opozorila 148
gumb Napaka, zaslon na dotik

na nadzorni plošči 20

hitrost 170
kakovost kopiranja 227
kakovost natisa 212
kontrolni seznam 170
kopiranje 230
Linux 236
medij 228
meni Troubleshooting

(Odpravljanje težav) 48

naslovi prehodov 231
obojestransko tiskanje 178
okno z nastavitvami opozoril, HP

Toolbox 150

omrežja 34
papir legal 237
pisave 237
pladnji 177
počasno tiskanje 177
prazne strani 178
sporočila, vrste 180
sporočila na nadzorni plošči,

številska 181

sporočila o napakah, abecedni

seznam 181

sporočila o napakah, številski

seznam 181

težave v OS Macintosh 233
težave z jezikom

PostScript 237

težave z OS Windows 232

tiskanje 179
tiskanje v omrežju 223
velikost kopije 230
zastoji 192, 207
zguban papir 177

odstranjevanje programske opreme

Macintosh 14

odstranjevanje programske opreme

v OS Macintosh 14

Okno za iskanje drugih tiskalnikov,

HP Toolbox 150

Okno za nastavitev opozoril, HP

Toolbox 150

okoljevarstveni program za

nadzor 261

okolje za napravo

reševanje težav 212

okolje za tiskalnik

specifikacije 257

omejitve materiala 262
omrežja

diagnostika 34
HP Web Jetadmin 154
iskanje prehodov SMTP 127
konfiguracija naslovov

prehodov 126

konfiguriranje 57
maska podomrežja 58
naslov IP 57
nastavitev TCP/IP 57
nastavitve DLC/LLC 33
nastavitve hitrosti

povezave 37

nastavitve IPX/SPX 33
nastavitve TCP/IP 31
nastavitve v OS

Macintosh 156

nastavitve za AppleTalk 33
odpravljanje težav pri

tiskanju 223

onemogočanje DLC/LLC 60
onemogočanje protokolov 59
povezava, mesto 9
preverjanje naslovov

prehodov 231

privzeti prehod 58
sporočila o napakah na

tiskalnem strežniku HP
Jetdirect 186

288 Stvarno kazalo

SLWW

background image

stran konfiguracije protokola,

tiskanje 38

strežniki SMTP 126
testiranje nastavitev

SMTP 127

tiskalni strežniki HP Jetdirect,

modeli vključujejo 2

varnost 34

Omrežna mapa, skeniranje v 135
Omrežne kartice, številke

delov 242

opozorila, e-pošta 156
opozorila, e-poštna 148
opozorilna lučka

mesto 18

opravila pregledovanja in

zadržanja 94

opravila spenjanja 91
Optimize print quality (Optimiranje

kakovosti tiskanja) 47

osebnost

privzete nastavitve 45

ovojnice

nagubane, reševanje

težav 219

nalaganje 76
shranjevanje 72
specifikacije 64, 69

P

paketiranje naprave 251
papir

HP, naročanje 242
legal, obrezani robovi 237
načini fiksirne enote 47, 66
naguban 219
nalaganje pladnja 1 73
nalaganje pladnja 2, 3, 4, 5 ali

6 75

nalaganje SPD 80
nastavitve za A4 45
obarvani 66
odpravljanje težav 228
odpravljanje težav s

pladnji 177

pergamentni papir 66
pisemski papir 65
podpora za spenjalnik 90
podprte velikosti 68
posebni mediji, nalaganje 76

privzeta velikost 45
privzeta velikost, izbiranje 27
prva stran 104, 108
reciklirani 66
reševanje težav 212
shranjevanje 72
smernice 62
specifikacije 63, 68
strani na list 104, 109
trdi HP LaserJet 66
velikost dokumenta,

izbiranje 103

velikost po meri 85, 103
zamik 218
zasukan, tiskanje na 82
zaznavanje velikosti,

samodejno 68

zguban 177, 219, 228

papir legal

obrezani robovi 237

papir velikosti po meri

tiskanje na 85

pergamentni papir 66
pike, odpravljanje težav 228
pike, reševanje težav 214, 220
pisava Courier, odpravljanje

težav 237

pisave

datoteke EPS, odpravljanje

težav 234

nastavitve pisave Courier 45
odpravljanje težav 237
prenos Macintosh 155
seznam, tiskanje 22, 147
trajni viri 276
vključeno 4

pisemski papir

nalaganje 76

pladenj, izhodni

zastoji, čiščenje 199

pladenj 1

mediji velikosti po meri, tiskanje

na 85

mesto 6, 7, 8
modeli vključujejo 2
nalaganje papirja 73
nalaganje posebnih

medijev 76

odpravljanje težav 177
podprti mediji 68

sporočila o nepričakovani

velikosti ali vrsti 183

sporočilo o napaki pri

nalaganju 188

sporočilo o napaki pri vstavljanju

ali zapiranju 187

tiskanje iz 74
zastoji, čiščenje 204
zasukani mediji, tiskanje

na 82

pladenj 2

mediji velikosti po meri, tiskanje

na 85

mesto 6, 7, 8
modeli vključujejo 2
nalaganje 75
odpravljanje težav 177
podprti mediji 69
zastoji, čiščenje 204
zasukani mediji, tiskanje

na 82

zaznavanje velikosti medijev,

samodejno 68

pladenj3

modeli vključujejo 2

pladenj 3

mediji velikosti po meri, tiskanje

na 85

mesto 6, 7, 8
nalaganje 75
odpravljanje težav 177
podprti mediji 69
zastoji, čiščenje 204
zaznavanje velikosti medijev,

samodejno 68

pladenj 4

mediji velikosti po meri, tiskanje

na 85

modeli vključujejo 3
nalaganje 75
podprti mediji 69
zaznavanje velikosti medijev,

samodejno 68

pladenj 5

mediji velikosti po meri, tiskanje

na 85

mesto 8
modeli vključujejo 2
nalaganje 75

SLWW

Stvarno kazalo 289

background image

podprti mediji 69
zaznavanje velikosti medijev,

samodejno 68

pladenj 6

mediji velikosti po meri, tiskanje

na 85

mesto 8
modeli vključujejo 2
nalaganje 75
podprti mediji 69
zaznavanje velikosti medijev,

samodejno 68

pladenj za 500 listov. Glejte pladenj

3

pladnji

mesto 6, 7, 8
nalaganje papirja 73
nastavitve v OS

Macintosh 156

obojestransko tiskanje 106,

110

odpravljanje težav 177
podprti mediji 68
polni, sporočila o

napakah 188

preizkusi poti papirja 50
privzete nastavitve 27, 43
registracija, nastavitve 47
sporočila o nepričakovani

velikosti ali vrsti 183

sporočilo o napaki pri vstavljanju

ali zapiranju 187

stanje, ogled s programsko

opremo HP Toolbox 149

težave s podajanjem,

odpravljanje 229

vključeno 2
zastoji, čiščenje 204
zaznavanje velikosti medijev,

samodejno 68

pladnji, izhodni

gubanje papirja, odpravljanje

težav 177

pladnji za 500 listov

sporočilo o napaki pri vstavljanju

ali zapiranju 187

pladnji za 500-listov

sporočila o nepričakovani

velikosti ali vrsti 183

platnice 104, 108

počasno tiskanje, odpravljanje

težav 177

podajalnik dokumentov

kopiranje obojestranskih

dokumentov 119

podajanje več listov hkrati 229
Podatkovni list o varnosti materialov

(MSDS) 263

podpora

Linux 236
ponovno pakiranje

naprave 251

povezave vgrajenega spletnega

strežnika 153

spletna 249
strani pripomočka HP Printer

Utility 155

podpora za stranke

ponovno pakiranje

naprave 251

povezave vgrajenega spletnega

strežnika 153

spletna 249
strani pripomočka HP Printer

Utility 155

podprti operacijski sistemi 10
podrti brskalniki, HP Toolbox 15
pogodbe o servisiranju na

mestu 251

pogodbe o vzdrževanju 251
pokrov, čiščenje 164
pomnilnik

nadgradnja 270
nameščanje DIMM-ov 271
napake potrošnega

materiala 181

premalo 182, 187
preverjanje namestitve 275
samodejna nastavitev 11
sporočila o napakah

DIMM 184

sporočila o napakah trajnega

pomnilnika 185

številke delov 241
trajni viri 276
vključeno 2, 13

pomnilnik, opravilo

funkcije 94
nastavitve 29

pregledovanje in zadržanje 94
zasebno 95

pomnilnik opravil

funkcije 94
nastavitve 29
pregledovanje in zadržanje 94
QuickCopy (Hitro

kopiranje) 96

shranjeno 97
zasebno 95

pomoč 4
pomoč, nadzorna plošča 20
pomoč uporabnikov

Linux 236

ponarejen potrošni material 158
ponavljajoča popačenja, reševanje

težav 217, 222

ponovitev slike, reševanje

težav 222

ponovno pakiranje naprave 251
pooblaščeni prodajalci 249
pooblaščeni prodajalci izdelkov

HP 249

popačenja slike, reševanje

težav 212

poročila o faksu, tiskanje 22, 49,

147

poročilo o klicu, faks 147
poročilo o kodah računov,

faks 147

posli

nastavitve v OS

Macintosh 156

Posodobitev strojnoprogramske

opreme, Macintosh 155

pošiljanje na e-pošti naslov

privzete nastavitve 25

pošiljanje na e-poštni naslov

imeniki 132
nalaganje dokumentov 130
nastavitve 129
nastavitve opravila 134
podpora za LDAP 126
podpora za SMTP 126
pošiljanje dokumentov 130
preverjanje naslovov

prehodov 231

vizitka 125, 126, 130

pošiljanje na e-poštni naslov

prehodi, iskanje 127

290 Stvarno kazalo

SLWW

background image

pošiljanje na e-pošto

seznami prejemnikov 132
sporočila o napakah 187,

188, 189, 190

Pošiljanje v mapo 135
Pošiljanje v potek dela 136
poštne nalepke

nalaganje 76

potek dela, pošiljanje v 136
pot papirja

čiščenje 166
testi 49

potrebščine

naročanje 240

potrošni material

drugi proizvajalci 158
e-poštna opozorila 148
funkcije 5
intervali menjave 157
meni Management

(Upravljanje) 30

meni Resets

(Ponastavitve) 52

menjava tiskalnih kartuš 159
napake pomnilnika 181
naročanje s programsko opremo

HP Toolbox 150

naročanje z vgrajenim spletnim

strežnikom 153

ponarejen 158
preverjanje pristnosti 158
recikliranje 261
stanje, ogled s pripomočkom HP

Printer Utility 155

stanje, ogled s programsko

opremo HP Toolbox 149

stanje, ogled z vgrajenim

spletnim strežnikom 152

stran s stanjem, tiskanje 146

potrošni material drugih

proizvajalcev 158

povečevanje/zmanjševanje

dokumentov 103

povečevanje dokumentov 103
PPD-ji

priloženo 13

prazne kopije, odpravljanje

težav 230

prazne strani

odpravljanje težav 178
tiskanje 104

predhodna konfiguracija,

gonilnik 12

Predhodna konfiguracija gonilnikov

HP 12

predhodno potiskan papir

nalaganje 76

prednastavitev (Macintosh) 108
prednost, nastavitve 12
Predpisi FCC 260
prehodi

iskanje 127
konfiguracija 126
konfiguriranje 126
preverjanje naslovov 231
sporočila o napakah 187
testiranje 127

prehodi SMTP

sporočila o napakah 189

preizkusi

komponenta 52
nadzorna plošča 52
senzorji 51
zaustavitev tiskanja 52

preizkus zaustavitve tiskanja 52
preklic

rezultati kopiranja 124
tiskanje 111

prekoračitev serijskega

medpomnilnika 182

premor zahteve za tiskanje 111
Prenos datotek, Macintosh 155
prenos programske opreme 10
preprečevanje ponarejanja

potrošnega materiala 158

preverjanje naslovov

prehodov 231

priložene baterije 262
pripomoček faksa

povezava telefonske linije 141

pripomočki

naročanje 240

privzete nastavitve

e-pošta 25
faks 24
izvirniki 23
kopiranje 23

meni Device Behavior (Vedenje

naprave) 41

meni Resets

(Ponastavitve) 52

pošiljanje v mapo 26
tiskanje 26

proge, odpravljanje težav 228
programska oprema

HP Easy Printer Care 15
HP Printer Utility 155
HP Toolbox 149
HP Web Jetadmin 14
Macintosh 13, 15
nastavitve 12
odstranjevanje Macintosh 14
podprti operacijski sistemi 10
spletne strani 10
vgrajeni spletni strežnik 14
Windows 15

programska oprema Easy Printer

Care 15

Programska oprema Easy Printer

Care 15, 149

programska oprema HP Easy

Printer Care 15

Programska oprema HP Easy

Printer Care 15, 149

programska oprema sistema za

tiskanje 10

ProRes 4
prosojne folije

specifikacije 65, 69

prosojnice

HP, naročanje 244
nalaganje 76
specifikacije 65, 69

prva stran

prazna 104
uporaba drugačnega

papirja 104, 108

R

razmazan toner, reševanje

težav 216

razširjena garancija 252
reciklirani papir 66
recikliranje 261
registracija, poravnava

pladnja 47

SLWW

Stvarno kazalo 291

background image

Resolution Enhancement

technology (REt) 47

reševanje težav

beli madeži 220
črte 215, 220
e-poštna opozorila 156
izpuščeni deli 215
kakovost besedila 218, 221
kopiranje 227
maroge 214
medij 212
naguban papir 219
naslovi prehodov 231
nejasen natis 221
okolje 212
ponavljajoča popačenja 217
ponavljajoče slike 222
popačenja slike 212
razmazan toner 216
razpršene črte 221
sivo ozadje 216
sledi zaradi iztrošenosti 220
svetel natis 214
zamaknjene strani 218
zguban papir 219

REt (Resolution Enhancement

technology) 47

REt (Tehnologija za izboljšanje

ločljivosti) 155

robovi

do robov segajoče slike,

tiskanje 84

mediji velikosti po meri 85
papir legal, odpravljanje

težav 237

registracija, nastavitve 47

S

samodejna nastavitev,

gonilniki 11

samodejna pot obojestranskega

tiskanja

kopiranje dokumentov 119

samodejni podajalnik

dokumentov. Glejte SPD

samodejni podajalnik dokumentov

(SPD)

zastoji 194

samolepilne nalepke

nalaganje 76
specifikacije 64, 69

senzorji, preizkus 51
servis

ponovno pakiranje

naprave 251

pooblaščeni prodajalci izdelkov

HP 249

servis na mestu naslednji

dan 251

servisne pogodbe 251
seznam blokiranih številk faksov,

tiskanje 147

seznami prejemnikov 132
Seznam naprav, HP Toolbox 149
seznam pripravljenih klicev,

tiskanje 147

shema menija

meni Information

(Informacije) 21

shema menijev

tiskanje 146

shranjena opravila 97
shranjevanje

ovojnice 72
papir 72
tiskalne kartuše 157

shranjevanje, opravilo

dostopanje 94
QuickCopy (Hitro

kopiranje) 96

shranjeno 97

shranjevanje, posli

nastavitve v OS

Macintosh 156

shranjevanje opravil

dostopanje 94

shranjevanje virov 276
shranjevanje virov, pomnilnik 276
sijajni papir

nalaganje 76

sivo ozadje, reševanje težav 216
skener, umerjanje 49
skeniranje

brez čakanja 44
nalaganje SPD 80
privzete nastavitve 23

skeniranje e-pošte

preverjanje naslovov

prehodov 231

skeniranje na e-poštni naslov

privzete nastavitve 25

skeniranje na e-poštni naslov

konfiguriranje 126
vizitka 125, 130

skeniranje v e-pošto

imeniki 132
nalaganje dokumentov 130
nastavitve nadzorne

plošče 129

nastavitve opravila 134
podpora za LDAP 126
podpora za SMTP 126
pošiljanje dokumentov 130
seznami prejemnikov 132
sporočila o napakah 187,

188, 189, 190

skeniranje v mapo 135
skeniranje v potek dela 136
slab oprijem tonerja, reševanje

težav 217

sledi zaradi iztrošenosti, reševanje

težav 220

slovar 281
SMTP-strežniki

prehodi, iskanje 127

SPD

čiščenje 165
komplet za vzdrževanje 162
mesto 6, 7, 8
nalaganje 80
podprte velikosti 130
podprti mediji 71
sporočila o napakah 187
zastoji 194

specifikacije

delovno okolje 257
električne 255
fizične 254
funkcije 4
mediji 68
ovojnice 64
papir 63
pladnji, podprti mediji 68
zvočne 256

specifikacije delovnega

okolja 257

292 Stvarno kazalo

SLWW

background image

specifikacije hrupa 256
specifikacije napajanja 255
specifikacije napetosti 255
spenjalnik

mesto 8
modeli vključujejo 2
nalaganje sponk 90
podprte velikosti papirja 90
podprti mediji 70
prazen, nastavitve za

zaustavitev ali
nadaljevanje 93

uporaba 91

spenjanje

privzete nastavitve 24, 43

spletna mesta

naročanje potrebščin 240
podpora za stranke 249
podpora za stranke z računalniki

Macintosh 250

Spletna mesta

Podatkovni list o varnosti

materialov (MSDS) 263

spletna podpora 249
spletne strani

podpora za OS Linux 236
programska oprema,

prenos 10

univerzalni gonilnik

tiskalnika 11

Spletne strani

HP Easy Printer Care 15
HP Web Jetadmin,

prenos 154

poročila o prevarah 158
specifikacije papirja 63

sponke

številke delov 241

sporočila

abecedni seznam 181
dnevnik dogodkov 48
e-poštna opozorila 148, 156
nastavitve opozoril, HP

Toolbox 150

privzete nastavitve 42
seznam številskih 181
vrste 180

sporočila o napakah

abecedni seznam 181
dnevnik dogodkov 48

e-poštna opozorila 148, 156
nastavitve opozoril, HP

Toolbox 150

privzete nastavitve 42
seznam številskih 181
vrste 180

sporočila o napakah pri vstavljanju

v pladenj 187

sporočila o nepričakovani velikosti

ali vrsti 183

sporočilo o izvajanju vzdrževanja

tiskalnika 161

sporočilo o napaki pri nameščanju

kartuše 187

sporočilo o zavrnjenem

dostopu 186

spreminjanje velikosti

dokumentov 103

stanje

e-poštna opozorila 148
HP Printer Utility,

Macintosh 155

programska oprema HP

Toolbox 149

sporočila, vrste 180
vgrajeni spletni strežnik 152
začetni zaslon, nadzorna

plošča 18

Stanje naprave, HP Toolbox 150
steklo

čiščenje 163
podprte velikosti 130

steklo skenerja

čiščenje 163
kopiranje iz 78

stikalo za napajanje, mesto 6, 7,

8

stikalo za vklop/izklop, mesto 6,

7, 8

stik s HP-jem 249
strani na minuto 2
strani o napakah jezika PS

privzete nastavitve 45

strani o napakah PDF 45
strani z informacijami 146
stran konfiguracije protokola,

tiskanje 38

stran uporabe, tiskanje 146
strežniki LDAP

povezava z 126

strežnik iLDAP

preverjanje naslovov

prehodov 231

strežniki SMTP

iskanje prehodov 127
konfiguracija naslova

prehoda 126

povezava z 126
preverjanje naslovov

prehodov 231

testiranje 127

SupportPack, HP 252
svetel natis

reševanje težav 214

svetle kopije 228

Š

številke delov

dodatna oprema 241
kabli 242
kartice EIO 242
kompleti za vzdrževanje 241
mediji, HP 242
pomnilnik 241
sponke 241
tiskalne kartuše 241

številke PIN, zasebna opravila 95
število kopij

privzete nastavitve 23

število strani na list 104, 109

T

Tajvanska izjava EMI 268
tedenski servis na mestu 251
tehnična podpora

Linux 236
ponovno pakiranje

naprave 251

spletna 249

Tehnologija za izboljšanje ločljivosti

(REt) 155

telefonska linija, povezava

pripomočka faksa 141

temne kopije 228
temperaturne specifikacije 257
testi

omrežja 34
pot papirja 49

SLWW

Stvarno kazalo 293

background image

težak papir

nalaganje 76
specifikacije 65, 68

težave s podajanjem, mediji 229
tipke, nadzorna plošča

mesto 18
zaslon na dotik 20
zvoki, nastavitve 41

tiskalne kartuše

dostopanje 6, 7, 8
drugi proizvajalci 158
funkcije 5
garancija 248
intervali menjave 157
meni Management

(Upravljanje) 30

menjava 159
naročanje z vgrajenim spletnim

strežnikom 153

originalne HP 157
preverjanje pristnosti 158
recikliranje 261
shranjevanje 157
sporočila o napakah 187
stanje, ogled s programsko

opremo HP Toolbox 149

številke delov 241
zastoji, čiščenje 202

tiskalni strežnik HP Jetdirect

konfiguriranje 60
modeli vključujejo 2
namestitev 278
nastavitve 31
odstranjevanje 279
sporočila o napakah 186
številke delov 242

tiskalni strežnik Jetdirect

konfiguriranje 60
modeli vključujejo 2
namestitev 278
nastavitve 31
odstranjevanje 279
sporočila o napakah 186
številke delov 242

tiskanje

privzete nastavitve 26

Tiskanje dokumenta na 103
Tiskanje n-na-stran 104, 109
toner

EconoMode 48

nastavitev gostote 155
razmazano, reševanje

težav 216

slab oprijem, reševanje

težav 217

težave z oprijemom,

odpravljanje 228

Toolbox. Glejte HP Toolbox
trajni viri 276
trdi papir 66
trdi papir HP LaserJet 66

U

umerjanje skenerja 49, 167
univerzalni gonilnik tiskalnika 11
univerzalni gonilnik tiskalnika

HP 11

Uporaba drugačnega papirja/

platnic 104

ura

sporočilo o napaki 181

USB-kabel, številka dela 242
USB-vrata

mesto 9
odpravljanje težav v OS

Macintosh 235

podprto 5

usmerjenost, stran

Image Rotation (Sukanje

slike) 43

zasukani mediji 82

usmerjenost strani

Image Rotation (Sukanje

slike) 43

zasukani mediji 82

Ustreza standardu Energy Star 5
utripajoči LED-indikator

mesto 9

V

valji

komplet za vzdrževanje,

priloženo 161

varnost

nastavitve 34

večnamenski pladenj. Glejte

pladenj 1

več strani na en list 104, 109
velikost, kopiranje

odpravljanje težav 230

velikost, medij

nepričakovano, sporočilo o

napaki 183

velikost, mediji

nastavitve za A4 45
po meri, tiskanje na 85
privzeta velikost 45
privzeto, izbiranje 27
samodejno zaznavanje 68

velikosti, medij

izbira pladnjev 88

velikost papirja po meri

nastavitev gonilnikov 103

vgrajeni spletni strežnik 14, 151
vhodni pladnji. Glejte pladnji
vhodni pladnji za papir. Glejte

pladnji

vlažnost

reševanje težav 212
specifikacije 257

vnaprej natisnjen papir 65
vodni žigi 103
vrata

mesto 9
odpravljanje težav v OS

Macintosh 235

podprto 5
vključeno 2

vrste, medij

izbira pladnjev z 88

W

Windows

funkcije gonilnika 102
komponente programske

opreme 15

nastavitve gonilnikov 13, 102
odpravljanje težav 232
podprti gonilniki 10
podprti operacijski sistemi 10
univerzalni gonilnik

tiskalnika 11

Z

Začetni zaslon, nadzorna

plošča 18

zadržana opravila 94
zadrževanje, opravilo

funkcije 94
pregledovanje in zadržanje 94

294 Stvarno kazalo

SLWW

background image

QuickCopy (Hitro

kopiranje) 96

shranjeno 97
zasebno 95

zagozdenje

kakovost tiskanja po 212

zagozditve

nastavitve za obnovitev 42

Zaklepanje sredstev,

Macintosh 156

zamaknjene strani 218
zamenjava

kompleti za vzdrževanje 161

zasebna opravila 95
zastoji

duplekser, čiščenje 201
e-poštna opozorila 148
izhodni pladenj, čiščenje 199
mesta 192
najpogostejši vzroki 191
območje tiskalne kartuše,

čiščenje 202

obnovitev 193
pladnji, čiščenje 204
ponavljajoči se 207
SPD, čiščenje 194
vrata za dostop, mesto 6, 7,

8

zastoji medijev. Glejte zastoji
zastoji papirja. Glejte zastoji
zaustavitev zahteve tiskanja 111
zaustavitev zahteve za

tiskanje 111

zavihan papir, reševanje

težav 219

Zavihek omrežje, vgrajeni spletni

strežnik 153

Zavihek podpora, HP

Toolbox 149

Zavihek s storitvami 107
Zavihek z informacijami, vgrajeni

spletni strežnik 152

Zavihek z nastavitvami, vgrajeni

spletni strežnik 152

zbiranje kopij 118
zgornja desna vrata, mesto 6, 7,

8

zguban papir, odpravljanje

težav 228

zguban papir, reševanje

težav 219

zmanjševanje dokumentov 103
znaki, nepravilna oblika 218
zvočne specifikacije 256

SLWW

Stvarno kazalo 295

background image

296 Stvarno kazalo

SLWW

background image
background image

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*Q7829-90953*

*Q7829-90953*

Q7829-90953