HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Slovar

background image

Slovar

BOOTP Okrajšava za internetni “protokol bootstrap”, s katerim računalnik išče naslov IP.

del pomnilnika Particija pomnilnika z določenim naslovom.

DHCP Okrajšava za “Dynamic Host Configuration Protocol”. Posamezni računalniki ali zunanje naprave, ki so
povezani v omrežje, DHCP uporabljajo za iskanje informacij o lastni konfiguraciji, vključno z naslovom IP.

DIMM Okrajšava za “Dual Inline Memory Module.” To je majhno vezje s pomnilniškimi čipi.

duplex Funkcija za tiskanje obeh strani papirja. Temu pravimo tudi “dvostransko tiskanje”.

dvosmerna komunikacija Dvosmerni prenos podatkov.

EIO Okrajšava za “enhanced input/output (izboljšan vhod/izhod).” Strojni vmesnik, ki se uporablja za dodajanje
tiskalnega strežnika, omrežne kartice, trdega diska ali druge vtične naprave za tiskalnike HP.

Emuliran PostScript Programska oprema, ki emulira Adobe PostScript, programski jezik za opis videza
natisnjene strani. Ta jezik tiskalnika je v menijih pogosto omenjen kot “PS”.

enobarvno Črno-belo. Brez barv.

fiksirna enota Enota, ki s toploto toner fiksira na tiskalni medij.

gonilnik tiskalnika Programska oprema, ki jo računalnik uporablja za dostop do funkcij tiskalnika.

HP Easy Printer Care Programska oprema, ki omogoča spremljanje stanja in vzdrževanje tiskalnikov z namizja
računalnika.

HP Jetdirect Izdelek HP za omrežno tiskanje.

HP Web Jetadmin Programska oprema pod blagovno znamko HP za omrežni nadzor tiskalnikov, ki jo je mogoče
uporabiti za upravljanje zunanjih naprav, priključenih na tiskalni strežnik HP Jetdirect.

IPX/SPX Okrajšava za “Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange”.

izbirnik Pripomoček MacIntosh za izbiro naprave.

mediji Papir, nalepke, prosojnice in drugi mediji, na katere tiskalnik tiska.

medpomnilnik strani Začasni pomnilnik tiskalnika za shranjevanje podatkov o strani, ko naprava ustvarja sliko
strani.

nadzorna plošča Območje tiskalnika z gumbi in zaslonom. Na nadzorni plošči lahko določite nastavitve
tiskalnika in pridobite informacije o njegovem stanju.

naslov IP Edinstvena številka, dodeljena računalniku, ki je povezan v omrežje.

omrežje Sistem računalnikov, medsebojno povezanih s telefonskimi ali drugimi kabli za skupno rabo informacij.

SLWW

Slovar 281

background image

osebnost Značilnosti ali posebnosti tiskalnika ali jezika tiskalnika.

PCL Okrajšava za “Printer Control Language”.

pisava Nabor črk, številk in znakov v določeni pisavi.

PJL Okrajšava za “printer job language” (jezik tiskalnega opravila).

pladenj Prostor za natisnjene strani.

pladenj Prostor za prazne medije.

poltonski vzorec Poltonski vzorec s pikami črnila različnih velikosti omogoča tiskanje celotnih slik, kot je na
primer fotografija.

PostScript Blagovno zaščiten jezik za opis strani.

potrošni material Material, ki ga uporablja tiskalnik, in ga je treba menjati. Pri tem tiskalniku je potrošni material
tiskalna kartuša.

PPD Okrajšava za “PostScript printer description” (Opis tiskalnika PostScript).

prenosna enota Črni plastični trak, ki v tiskalnik poda medij in nanj prenese toner iz tiskalne kartuše.

privzeto Normalna ali standardna nastavitev strojne ali programske opreme.

RAM Okrajšava za “Random Access Memory”, vrsto računalniškega pomnilnika za shranjevanje spremenljivih
podatkov.

rastrska slika Slika, ki je sestavljena iz pik.

ROM Okrajšava za “Read-only Memory,” vrsto računalniškega pomnilnika za shranjevanje nespremenljivih
podatkov.

sivina Različni odtenki sive barve.

skrbnik omrežja Oseba, ki upravlja z omrežjem.

slikovna pika Oziroma “slikovni element”, najmanjša enota na sliki, ki je prikazana na zaslonu.

strojnoprogramska oprema Programska navodila, ki so shranjena v pomnilniku za branje v tiskalniku.

TCP/IP Internetni protokol, ki je postal globalni standard za komunikacijo.

toner Fini črni ali barvni prah za tiskanje na tiskalne medije.

umerjanje Postopek, s katerim tiskalnik izvede notranje nastavitve za najvišjo kakovost tiskanja.

upodabljanje Postopek proizvajanja besedila ali grafike.

V/I Okrajšava za “vhod/izhod,” ki se nanaša na nastavitve vrat računalnika.

zunanja naprava Dodatna naprava, na primer tiskalnik, modem ali pomnilnik, ki je povezana z računalnikom.

282 Slovar

SLWW