HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Ustvarjanje seznama prejemnikov

background image

Ustvarjanje seznama prejemnikov

1.

Na začetnem zaslonu se dotaknite

E-mail

(E-pošta).

2.

Opravite enega od naslednjih postopkov:

Dotaknite se

To:

(Za:),da bi odprli zaslon s tipkovnico in vnesli e-poštne naslove prejemnikov.

Več e-poštnih naslovov ločite s podpičjem ali tako, da se na zaslonu dotaknete

Enter

(Vnos).

Uporabite imenik.

a.

Na zaslonu Send E-mail (Pošlji e-poštno sporočilo) se dotaknite gumba za imenik ( ),
da bi odprli imenik.

b.

Po vnosih v imeniku se premikajte z drsnim trakom. Za hitro pomikanje po seznamu
držite puščico.

c.

Označite ime izbranega prejemnika in pritisnite gumb za dodajanje ( ).

Izberete lahko tudi seznam prejemnikov, in sicer tako, da se dotaknete spustnega
seznama na zgornjem delu zaslona in nato

All

(Vsi), ali da prejemnika dodate z lokalnega

seznama tako, da na spustnem seznamu pritisnete

Local

(Lokalno). Označite ustrezna

imena in se dotaknite , da bi ime dodali na seznam prejemnikov.

Prejemnika s seznama odstranite tako, da ga označite in se dotaknete gumba za
odstranjevanje ( ).

3.

Imena na seznamu prejemnikov so izpisana v besedilni vrstici zaslona s tipkovnico. Če želite, lahko
dodate prejemnika, ki ga ni v imeniku, in sicer tako, da njegov e-poštni naslov enostavno vnesete
s tipkovnico. Ko ste zadovoljni s seznamom prejemnikov, se dotaknite

OK

(V redu):

4.

Dotaknite se

OK

(V redu).

5.

Vnesite informacije v polji

CC:

(Kp:) in

Subject:

(Zadeva:) na zaslonu Send E-mail (Pošlji e-poštno

sporočilo), če je potrebno. Seznam prejemnikov lahko preverite tako, da se dotaknete puščice v
besedilni vrstici

To:

(Za:).

6.

Pritisnite

Start

(Začni).