HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Brisanje e-poštnih naslovov iz lokalnega imenika

background image

Brisanje e-poštnih naslovov iz lokalnega imenika

Izbrišete lahko e-poštne naslove, ki jih ne uporabljate več.

Opomba

Če želite spremeniti e-poštni naslov, najprej izbrišite naslov in nato pravilni naslov

dodajte v imenik kot novi naslov.

1.

Dotaknite se

Local

(Lokalno).

2.

Dotaknite se e-poštnega naslova, ki ga želite izbrisati.

3.

Dotaknite se .

Izpiše se naslednje potrditveno sporočilo: Do you want to delete the selected address(es)?
(Želite izbrisati izbrane naslove?)

4.

Dotaknite se

Yes

(Da), da bi izbrisali e-poštne naslove, ali

No

(Ne), da bi se vrnili na zaslon Address

Book (Imenik).

SLWW

Uporaba imenika 133