HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Sprememba e-poštnih nastavitev za trenutno opravilo

background image

Sprememba e-poštnih nastavitev za trenutno opravilo

Z gumbom

More Options

(Več možnosti) spremenite naslednje e-poštne nastavitve za trenutno tiskalno

opravilo:

Gumb

Opis

Document File Type
(Vrsta datoteke
dokumenta)

Dotaknite se tega gumba, da bi spremenili vrsto datoteke, ki jo naprava ustvari po skeniranju dokumenta.

Output Quality
(Kakovost izpisa)

Dotaknite se tega gumba, da bi povečali ali zmanjšali kakovost tiskanja skenirane datoteke. Ob izbiri
višje kakovosti je velikost datoteke večja.

Resolution
(Ločljivost)

Dotaknite se tega gumba, da bi spremenili ločljivost skeniranja. Ob izbiri višje ločljivosti je velikost
datoteke večja.

Color/Black (Barvno/
črno)

Dotaknite se tega gumba, da bi določili, ali dokument želite kopirati v barvnem ali črno-belem načinu.

Original Sides
(Strani izvirnika)

Dotaknite se tega gumba, da bi določili, ali je izvirni dokument enostranski ali dvostranski.

Content Orientation
(Usmerjenost
vsebine)

Dotaknite se tega gumba, da bi izbrali pokončno ali ležečo usmerjenost dokumenta.

Original Size (Izvirna
velikost)

Dotaknite se tega gumba, da bi izbrali velikost dokumenta: letter, A4, legal ali mešano letter/legal.

Optimize Text/
Picture (Optimiranje
besedila/slike)

Dotaknite se tega gumba, da bi spremenili postopek skeniranja glede na vrsto skeniranega dokumenta.

Job Build (Priprava
opravila)

Dotaknite se tega gumba, da bi vključili ali izključili način priprave opravila, ki vam omogoča skeniranje
več manjših dokumentov in pošiljanje le-teh v eni datoteki.

Image Adjustment
(Nastavitev slike)

Dotaknite se tega gumba, da bi spremenili nastavitev temnosti ali svetlosti oziroma odpravili napake na
izvirniku.

134 Poglavje 8 Skeniranje in pošiljanje e-pošte

SLWW