HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Konfiguracija nastavitev e-poštnega strežnika

background image

Konfiguracija nastavitev e-poštnega strežnika

Za IP-naslov za SMTP-strežnik se obrnite na skrbnika sistema. IP-naslov lahko najdete tudi na nadzorni
plošči naprave (oglejte si ). Nato po naslednjih postopkih ročno konfigurirajte in preizkusite IP-naslov.

Konfiguracija naslova prehoda SMTP

1.

Na začetnem zaslonu se dotaknite

Administration (Skrbništvo)

.

2.

Dotaknite se

Initial Setup (Začetna nastavitev)

.

3.

Dotaknite se

E-mail Setup

(Nastavitev e-pošte) in nato

SMTP Gateway

(Prehod SMTP).

126 Poglavje 8 Skeniranje in pošiljanje e-pošte

SLWW

background image

4.

Vnesite naslov prehoda SMTP, in sicer v obliki naslova IP ali popolnega imena domene. Če ne
poznate naslova IP ali imena domene, se obrnite na skrbnika omrežja.

5.

Dotaknite se

OK

(V redu).

Testiranje nastavitev SMTP

1.

Na začetnem zaslonu se dotaknite

Administration (Skrbništvo)

.

2.

Dotaknite se

Initial Setup (Začetna nastavitev)

.

3.

Dotaknite se

E-mail Setup

(Nastavitev e-pošte) in nato

Test Send Gateways

(Testiraj prehode za

pošiljanje).

Če je konfiguracija pravilna, se na zaslonu nadzorne plošče pojavi Gateways OK (Prehodi so v
redu).

Če je prvi preizkus uspešen, pošljite e-pošto sami sebi z uporabo funkcije digitalnega pošiljanja. Če
e-pošto prejmete, ste funkcijo digitalnega pošiljanja uspešno konfigurirali.

Če e-pošte ne prejmete, težave s programsko opremo za digitalno pošiljanje odpravite z naslednjimi
dejanji:

Preverite, ali ste pravilno vnesli SMTP in naslov.

Natisnite konfiguracijsko stran. Preverite, ali je naslov prehoda SMTP pravilen.

Poskrbite, da omrežje pravilno deluje. Iz računalnika pošljite e--pošto sami sebi. Če e-pošto
prejmete, omrežje deluje pravilno. Če e-pošte ne prejmete, se obrnite na skrbnika omrežja ali
ponudnika internetnih storitev (ISP).

Zaženite datoteko DISCOVER.EXE. Program poskuša najti prehod. Datoteko lahko prenesete s
spletne strani HP na

www.hp.com/support/M5025mfp

ali

www.hp.com/support/M5035mfp

.