HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Iskanje prehoda SMTP z nadzorne plošče naprave

background image

Iskanje prehoda SMTP z nadzorne plošče naprave

1.

Na začetnem zaslonu pritisnite

Administration (Skrbništvo)

.

2.

Pritisnite

Initial Setup (Začetna nastavitev)

.

3.

Pritisnite

E-mail Setup

(Nastavitev e-pošte) in nato

Find Send Gateways

(Najdi prehode za

pošiljanje).

Na zaslon na dotik se prikaže seznam najdenih strežnikov SMTP.

4.

Izberite ustrezen strežnik SMTP in pritisnite

OK

(V redu).