HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Izjava o omejeni garanciji tiskalne kartuše

background image

Izjava o omejeni garanciji tiskalne kartuše

Ta izdelek HP je zajamčeno brez napak v materialu in izdelavi.

Ta garancija ne zajema izdelkov: (a) ki so ponovno polnjeni, obnovljeni, predelani ali kakorkoli
spremenjeni, (b) s katerimi imate težave zaradi napačne uporabe, neustreznega shranjevanja ali
uporabe, ki ni v skladu z navedenimi okoljskimi specifikacijami za izdelek, (c) ki so obrabljeni zaradi
običajne uporabe.

Za pridobitev garancijskih storitev izdelek vrnite na kraj nakupa (s pisnim opisom težave in vzorčnimi
natisi) ali se obrnite na HP-jevo podporo za stranke. HP bo po lastni presoji izdelke, ki so dokazano
okvarjeni, zamenjal ali vam povrnil nakupno ceno.

V SKLADU S KRAJEVNO ZAKONODAJO JE ZGORNJE JAMSTVO IZKLJUČNO IN NOBENA DRUGA
GARANCIJA ALI POGOJ, BODISI PISANA ALI USTNA, NISTA IZRECNA ALI IMPLICIRANA IN HP
IZRECNO ZAVRAČA OMENJENE GARANCIJE ALI POGOJE PRODAJE, ZADOVOLJIVO
KAKOVOST IN PRIMERNOST ZA POSAMEZEN NAMEN.

V SKLADU S KRAJEVNO ZAKONODAJO HP ALI NJEGOVI DOBAVITELJI V NOBENEM PRIMERU
NE ODGOVARJAJO ZA NEPOSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO (VKLJUČNO Z
IZGUBO PODATKOV) ALI DRUGO ŠKODO, NE GLEDE NA TO, ALI TEMELJI NA DOGOVORU,
KAZNIVEM DEJANJU ALI DRUGAČE.

DOLOČILA TE GARANCIJSKE IZJAVE, RAZEN V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKON, NE
IZKLJUČUJEJO, OMEJUJEJO ALI SPREMINJAJO OBVEZNIH ZAKONSKIH PRAVIC, KI VELJAJO
ZA PRODAJO TEGA IZDELKA.

248 Dodatek B Servis in podpora

SLWW