HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Izjava družbe Hewlett-Packard o omejeni garanciji

background image

Izjava družbe Hewlett-Packard o omejeni garanciji

HP-JEV IZDELEK

TRAJANJE OMEJENEGA JAMSTVA

HP LaserJet M5025, M5035, M5035X in M5035XS

Enoletna garancija na mestu

HP vam kot končnemu uporabniku zagotavlja, da bo HP-jeva strojna in dodatna oprema brez napak v materialu
in izdelavi v zgoraj navedenem časovnem obdobju po datumu nakupa. če HP prejme obvestilo o taki napaki v
času trajanja garancije, bo okvarjen izdelek po svoji odločitvi popravil ali zamenjal. Nadomestni izdelki so lahko
novi ali po učinkovitosti delovanja novim enakovredni.

HP jamči, da pravilno nameščena in uporabljana HP-jeva programska oprema od datuma nakupa in v zgoraj
navedenem obdobju ne bo prenehala izvajati programskih ukazov zaradi napak v materialu in izdelavi. če HP
prejme obvestilo o taki napaki v času trajanja garancije, bo zamenjal programsko opremo, ki zaradi takih napak
ne izvaja svojih programskih navodil.

HP ne jamči, da bo delovanje HP-jevih izdelkov nemoteno ali brez napak. če HP v razumnem času ne uspe
popraviti ali zamenjati izdelka, ki je v garanciji, boste imeli pravico do povračila nakupne cene na osnovi takojšnjega
vračila izdelka.

HP-jevi izdelki lahko vsebujejo predelane dele, ki so po zmogljivosti enakovredni novim ali pa so bili po že občasno
uporabljeni.

Ta garancija ne velja za okvare, ki nastanejo zaradi (a) nepravilnega ali neustreznega vzdrževanja ali umerjanja,
(b) programske opreme, vmesnikov, delov ali potrošnega materiala, ki jih ne dobavlja HP, (c) nepooblaščenega
spreminjanja ali napačne uporabe, (d) uporabe v okolju, ki ne ustreza objavljenim okoljskim specifikacijam za
izdelek, ali (e) neustrezne priprave ali vzdrževanja mesta izdelka.

V OBSEGU, KI GA DOLOČA KRAJEVNA ZAKONODAJA, SO ZGORAJ NAVEDENE GARANCIJE IZKLJUČNE
GARANCIJE; HP NE DAJE NOBENE DRUGE GARANCIJE ALI KAKRŠNIHKOLI POGOJEV, IZRAŽENIH
IZRECNO ALI POSREDNO. HP IZKLJUČNO ZANIKA KAKRŠNOKOLI ODGOVORNOST ALI POGOJE ZA
TRŽNO KAKOVOST BLAGA, SPREJEMLJIVO KAKOVOST IN PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. Nekatere
države/regije, zvezne države ali province ne dovoljujejo omejitev trajanja zakonsko določene garancije, zato zgoraj
omenjena omejitev ali izključitev morda za vas ne velja. Ta garancija vam daje določene zakonske pravice, imate
pa lahko tudi druge pravice, ki se razlikujejo glede na državo/regijo, zvezno državo ali provinco. HP-jeva omejena
garancija velja v državah/regijah ali tam, kjer ima HP organizirano podporo in prodajo za določen izdelek. Raven
garancijskih storitev se lahko prilagaja krajevnim standardom. Če zaradi pravnih ali zakonskih razlogov določen
izdelek ni bil namenjen za delovanje v določeni državi/regiji, HP ne bo spreminjal oblike, opreme ali funkcij izdelka,
da bi deloval v tej državi/regiji.

V SKLADU S KRAJEVNO ZAKONODAJO SO PRAVNA SREDSTVA V TEJ GARANCIJSKI IZJAVI VAŠA EDINA
IN IZKLJUČNA PRAVNA SREDSTVA. RAZEN KOT JE NAVEDENO ZGORAJ, NE HP NE NJEGOVI
DOBAVITELJI NE ODGOVARJAJO ZA IZGUBO PODATKOV ALI ZA NEPOSREDNO, POSEBNO, NAKLJUčNO

SLWW

Izjava družbe Hewlett-Packard o omejeni garanciji 245

background image

ALI POSLEDIčNO (VKLJUčNO Z IZGUBO DOBIčKA ALI PODATKOV) ALI DRUGO ŠKODO, NE GLEDE NA TO,
ALI TEMELJI NA DOGOVORU, KAZNIVEM DEJANJU ALI DRUGAčE. Ker nekatere države/regije, zvezne države
ali province ne dovoljujejo izločitve ali omejitve posledične ali nenamerne škode, za vas zgoraj navedena omejitev
ali izločitev morda ne velja.

DOLOČILA TE GARANCIJSKE IZJAVE, RAZEN V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA, NE
IZKLJUČUJEJO, OMEJUJEJO ALI SPREMINJAJO OBVEZNIH ZAKONSKIH PRAVIC, KI VELJAJO ZA
PRODAJO TEGA IZDELKA.

246 Dodatek B Servis in podpora

SLWW