HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Programska oprema za računalnike Macintosh

background image

Programska oprema za računalnike Macintosh

Namestitveni program HP za računalnike Macintosh nudi datoteke z opisom tiskalnika Postscript

®

(PPD), Printer Dialog Extensions (PDE-ji) in HP Printer Utility.

Pri omrežnih povezavah za konfiguracijo naprave uporabite vgrajeni spletni strežnik (EWS). Oglejte
si

Vgrajeni spletni strežnik

.

Programska oprema sistema za tiskanje vključuje naslednje komponente:

Datoteke z opisom tiskalnika Postscript (PPD)

PPD-ji skupaj z gonilniki tiskalnika Apple Postscript omogočajo dostop do funkcij naprave.
Uporabite računalniku priloženi gonilnik tiskalnika Apple Postscript.

HP Printer Utility

SLWW

Programska oprema naprave

13

background image

HP Printer Utility uporabite za namestitev funkcij naprave, ki pri gonilniku tiskalnika niso na voljo:

Poimenujte napravo.

Napravi dodelite območju v omrežju.

Napravi dodelite IP-naslov.

Prenesite datoteke in pisave.

Napravo konfigurirajte za tiskanje preko protokola IP ali AppleTalk.

HP Printer Utility lahko uporabite, kadar naprava uporablja USB-kabel ali je v TCP/IP-omrežju. Za
dodatne informacije si oglejte

Uporaba HP Printer Utility za sisteme Macintosh

.

Opomba

HP Printer Utility je podprt za Mac OS X V10.2 in novejše različice.