HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Programska oprema HP Easy Printer Care

background image

Programska oprema HP Easy Printer Care

Programska oprema HP Easy Printer Care je program, ki ga lahko uporabljate za naslednja opravila:

Preverjanje stanja naprave

Preverjanje stanja potrošnega materiala

Nastavitev opozoril

Ogled dokumentacije naprave

Dostop do orodij za odpravljanje težav in vzdrževanje

Do programske opreme HP Easy Printer Care lahko dostopite, ko je naprava povezana neposredno z
računalnikom ali ko je povezana v omrežje. Za prenos programske opreme HP Easy Printer Care
obiščite

www.hp.com/go/easyprintercare

.