HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Prednost pri nastavitvah tiskanja

background image

Prednost pri nastavitvah tiskanja

Pri spremembah v nastavitvah tiskanja je določena prednost nekaterih sprememb, glede na vir izvajanja
spremembe:

Opomba

Imena ukazov in pogovornih oken se lahko razlikujejo v različnih programih.

Pogovorno okno za nastavitev strani: Za odpiranje tega pogovornega okna kliknite ukaz Page
Setup (Nastavitev strani)
ali podoben ukaz v meniju File (Datoteka) v programu, ki ga
uporabljate. Tukaj spremenjene nastavitve preglasijo nastavitve na drugih mestih.

Pogovorno okno tiskanja: Za odpiranje tega pogovornega okna kliknite Print (Tiskaj), Print
Setup (Nastavitev tiskanja)
ali podoben ukaz v meniju File (Datoteka) programa, ki ga
uporabljate. Nastavitve v pogovornem oknu Print (Tiskanje) nimajo prednosti pred spremembam
v pogovornem oknu Page Setup (Nastavitev strani).

Pogovorno okno z lastnostmi tiskanja (gonilnik tiskalnika): Za odpiranje gonilnika tiskalnika
kliknite Properties (Lastnosti) v pogovornem oknu Print (Tiskanje). V pogovornem oknu Printer
Properties (Lastnosti tiskalnika)
spremenjene nastavitve ne preglasijo nobenih ostalih
nastavitev v programski opremi za tiskanje.

Privzete nastavitve gonilnika tiskalnika: Privzete nastavitve gonilnika tiskalnika določijo
nastavitve, ki so uporabljene pri vseh tiskalniških poslih, razen če spremenite nastavitve v
pogovornih oknih Page Setup (Nastavitev strani), Print (Tiskanje) ali Printer Properties
(Lastnosti tiskalnika)
.

Nastavitve na nadzorni plošči tiskalnika: Nastavitve v nadzorni plošči tiskalnika imajo nimajo
prednosti pred nobenim ostalim nastavitvam.

12

Poglavje 1 Osnove

SLWW