HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Sporočila nadzorne plošče

background image

Sporočila nadzorne plošče

Tabela 11-1

Sporočila nadzorne plošče

Sporočilo nadzorne plošče

Opis

Priporočeni ukrep

10.32.00 - Unauthorized Supply (10.32.00 -
Neoriginalen potrošni material)

Nameščen je bil potrošni material, ki ni
prestal preizkusa pristnosti za originalni HP-
jev potrošni material.

Če ste mnenja, da ste kupili originalni HP-jev
potrošni material, nas obiščite na naslovu

www.hp.com/go/anticounterfeit

. Garancija

ne zajema popravil, ki so posledica uporabe
neoriginalnega HP-jevega potrošnega
materiala. HP ne more zagotoviti točnosti ali
razpoložljivosti nekaterih funkcij.

Za nadaljevanje tiskanja pritisnite OK (V
redu).

10.XX.YY Supply memory error (10.XX.YY
Napaka pomnilnika potrošnega
materiala)

Naprava ne more brati ali pisati v e-oznako
tiskalne kartuše ali e-oznaka tiskalne kartuše
manjka.

Znova namestite tiskalno kartušo ali
namestite novo tiskalno kartušo HP.

11.XX - Internal clock error To continue
touch OK (11.XX - Napaka notranje ure; za
nadaljevanje pritisnite OK (V redu))

Prišlo je do napake na notranji uri naprave.

Ko napravo izklopite in ponovno vklopite,
nastavite čas in datum na nadzorni plošči.
Oglejte si

Meni Time/Scheduling (Čas/

načrtovanje)

.

Če napake ne uspete odpraviti, boste morda
morali zamenjati oblikovalnik.

13.XX.YY - Jam inside duplexer (13.XX.YY
- Zastoj v duplekserju)

V duplekserju je prišlo do zastoja medija.

Sledite navodilom v pogovornem oknu na
zaslonu ali pa si oglejte

Odpravljanje zastojev

iz dodatnega duplekserja

.

13.XX.YY - Jam inside left door (13.XX.YY
- Zastoj v levih vratcih)

V levih vratcih je prišlo do zastoja.

Sledite navodilom v pogovornem oknu na
zaslonu ali pa si oglejte

Odpravljanje zastojev

v spenjalniku/zlagalniku

.

13.XX.YY - Jam inside lower-left door
(13.XX.YY - Zastoj v spodnjih levih vratcih)

V spodnjih levih vratcih je prišlo do zastoja.

Sledite navodilom v pogovornem oknu na
zaslonu ali pa si oglejte

Odpravljanje zastojev

iz izhodne poti

.

13.XX.YY - Jam inside lower-right door
(13.XX.YY - Zastoj v spodnjih desnih
vratcih)

V spodnjih desnih vratcih je prišlo do zastoja
medijev.

Sledite navodilom v pogovornem oknu na
zaslonu ali pa si oglejte

Odpravljanje zastojev

iz dodatnih vhodnih pladnjev

.

13.XX.YY - Jam inside middle-right door
(13.XX.YY - Zastoj v srednjih desnih
vratcih)

V srednjih desnih vratcih je prišlo do zastoja
medijev.

Sledite navodilom v pogovornem oknu na
zaslonu ali pa si oglejte

Odpravljanje zastojev

iz vhodnih pladnjev 2 in 3

.

13.XX.YY - Jam inside stapler door
(13.XX.YY - Zastoj v vratcih spenjalnika)

V vratcih spenjalnika je prišlo do zastoja.

Sledite navodilom v pogovornem oknu na
zaslonu ali pa si oglejte

Odpravljanje

zagozditev sponk

.

13.XX.YY - Jam inside upper-right door
(13.XX.YY - Zastoj v zgornjih desnih
vratcih)

V zgornjih desnih vratcih je prišlo do zastoja
medijev.

Sledite navodilom v pogovornem oknu na
zaslonu ali pa si oglejte

Odpravljanje zastojev

iz območja tiskalne kartuše

.

13.XX.YY - Jam in Tray 1 (13.XX.YY - Zastoj
v pladnju 1)

V pladnju 1 je prišlo do zastoja medija.

Odstranite zagozdeni medij iz pladnja 1.
Sledite navodilom v pogovornem oknu na
zaslonu ali pa si oglejte

Odpravljanje zastojev

iz vhodnega pladnja 1

.

13.XX.YY - Jam in Tray X (13.XX.YY -
Zastoj v pladnju X)

V navedenem pladnju je prišlo do zastoja.

Sledite navodilom v pogovornem oknu na
zaslonu ali pa si oglejte

Odpravljanje zastojev

iz vhodnih pladnjev 2 in 3

oziroma

SLWW

Sporočila nadzorne plošče 181

background image

Sporočilo nadzorne plošče

Opis

Priporočeni ukrep

Odpravljanje zastojev iz dodatnih vhodnih
pladnjev

.

13.XX.YY - Paper wrapped around fuser
(13.XX.YY - Okoli fiksirne enote se je ovil
papir)

Okoli fiksirne enote se je navil papir, zato je
prišlo do zastoja.

Sledite navodilom v pogovornem oknu na
zaslonu.

20 Insufficient memory To continue touch
OK (20 Premalo pomnilnika; za
nadaljevanje pritisnite OK (V redu))

Naprava je prejela več podatkov, kot jih lahko
sprejme v razpoložljivi pomnilnik. Morda ste
poskusili prenesti preveč makrov, pisav za
namestitev ali zapletenih grafičnih
elementov.

Za tiskanje prenesenih podatkov pritisnite

OK

(V redu) (nekateri podatki se lahko

izgubijo) in nato poenostavite tiskalno
opravilo ali namestite dodatni pomnilnik.

21 Page too complex To continue touch
OK (21 Stran je prezapletena; za
nadaljevanje pritisnite OK (V redu))

Postopek oblikovanja strani je bil prepočasen
za napravo.

Za tiskanje prenesenih podatkov pritisnite

OK

(V redu). (Nekateri podatki se lahko izgubijo.)
Če se to sporočilo pogosto pojavlja,
poenostavite tiskalno opravilo.

22 EIO <X> buffer overflow To continue
touch OK (22 Prekoračitev
medpomnilnika EIO <X>; za nadaljevanje
pritisnite OK (V redu))

Kartica EIO in navedena reža (X) sta prejeli
preveč podatkov. Morda je v uporabi
nepravilen komunikacijski protokol.

Za tiskanje prenesenih podatkov pritisnite

OK

(V redu). (Nekateri podatki se lahko izgubijo.)

Preverite konfiguracijo gostitelja. Če
sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite na
HP-jevega pooblaščenega serviserja ali
ponudnika podpore. (Oglejte si HP-jev letak
za podporo ali pojdite na

www.hp.com/

support/M5025mfp

ali

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

22 Embedded I/O buffer overflow To
continue touch OK (22 Prekoračitev
vdelanega V/I-medpomnilnika; za
nadaljevanje pritisnite OK (V redu))

Vdelani tiskalni strežnik HP Jetdirect je prejel
preveč podatkov.

Za tiskanje prenesenih podatkov pritisnite

OK

(V redu). (Nekateri podatki se lahko izgubijo.)

22 USB I/O buffer overflow To continue
touch OK (22 Prekoračitev V/I-USB-
medpomnilnika; za nadaljevanje pritisnite
OK (V redu))

USB-medpomnilnik je prejel preveč
podatkov.

Če želite odstraniti sporočilo o napaki,
pritisnite

OK

(V redu). (Podatki bodo

izgubljeni.)

30.1.YY Scanner failure (30.1.YY Napaka
skenerja)

Na skenerju je prišlo do napake.

Napravo izklopite in ponovno vklopite.

Preverite, ali je zaklep skenerja odklenjen.

Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite
na HP-jevega pooblaščenega serviserja ali
ponudnika podpore. (Oglejte si HP-jev letak
za podporo ali pojdite na

www.hp.com/

support/M5025mfp

ali

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

40 Bad serial transmission To continue
touch OK (40 Slab serijski prenos; za
nadaljevanje pritisnite OK (V redu))

Ko je računalnik pošiljal podatke, je prišlo do
napake serijskih podatkov (pariteta,
okvirjanje ali prekoračitev vrstic).

Če želite odstraniti sporočilo o napaki,
pritisnite

OK

(V redu). (Podatki bodo

izgubljeni.)

40 EIO <X> bad transmission To continue
touch OK (40 Slab prenos EIO <X>; za
nadaljevanje pritisnite OK (V redu))

Povezava med napravo in kartico EIO v
navedeni reži je bila prekinjena.

Pritisnite

OK

(V redu), če želite počistiti

sporočilo o napaki in nadaljevati tiskanje.

40 Embedded I/O bad transmission To
continue touch OK (22 Slab prenos V/I; za
nadaljevanje pritisnite OK (V redu))

Prišlo je do začasne napake pri tiskanju.

Izklopite in znova vklopite napravo.

Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite
na HP-jevega pooblaščenega serviserja ali
ponudnika podpore. (Oglejte si HP-jev letak
za podporo ali

www.hp.com/go/

Tabela 11-1

Sporočila nadzorne plošče (Se nadaljuje)

182 Poglavje 11 Odpravljanje težav

SLWW

background image

Sporočilo nadzorne plošče

Opis

Priporočeni ukrep

M5025_software

ali

www.hp.com/go/

M5035_software

.)

41.3 - Load tray <XX>: <Type>, <Size>
(41.3 - Naložite pladenj <XX>: <Vrsta>,
<Velikost>)

V navedeni pladenj so naloženi mediji, ki so
v smeri podajanja daljši ali krajši od velikosti,
nastavljeni za pladenj.

Pritisnite

OK

(V redu), če želite prikazati Tray

<X> Size (Velikost pladnja <X>). Znova
nastavite velikost medijev v pladnju, da bo
naprava uporabila pladenj, v katerega so
naloženi mediji velikosti, zahtevane za
tiskalno opravilo. Če se sporočilo z zaslona
nadzorne-plošče ne odstrani samodejno,
napravo izklopite in jo znova vklopite.

41.3 - Load tray <XX> To use another tray,
touch OK (41.3 - Naložite pladenj <XX>; če
želite uporabiti drug pladenj, pritisnite
OK (V redu))

Navedeni pladenj ne vsebuje medijev
navedene velikosti.

Pritisnite

OK

(V redu), če želite uporabiti

pladenj, ki vsebuje medije ustrezne velikosti.

41.X Error To continue touch OK (41.X
Napaka; za nadaljevanje pritisnite OK (V
redu))

Prišlo je do začasne napake pri tiskanju.

Če želite napako odstraniti, pritisnite

OK

(V

redu). Če napake ne uspete odstraniti,
napravo izklopite in jo znova vklopite.

Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite
na HP-jevega pooblaščenega serviserja ali
ponudnika podpore. (Oglejte si HP-jev letak
za podporo ali pojdite na

www.hp.com/

support/M5025mfp

ali

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

49.X FUSER ERROR To continue turn off
then on (49.X NAPAKA FISKIRNE ENOTE;
za nadaljevanje izklopite in znova
vklopite)

Prišlo je do napake fiksirne enote.

Izklopite in znova vklopite napravo.

Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite
na HP-jevega pooblaščenega serviserja ali
ponudnika podpore. (Oglejte si HP-jev letak
za podporo ali pojdite na

www.hp.com/

support/M5025mfp

ali

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

49.XXXXX ERROR To continue turn off
then on (49.XXXXX NAPAKA; za
nadaljevanje izklopite in znova vklopite)

Prišlo je do kritične napake
strojnoprogramske opreme.

Izklopite in znova vklopite napravo.

Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite
na HP-jevega pooblaščenega serviserja ali
ponudnika podpore. (Oglejte si HP-jev letak
za podporo ali pojdite na

www.hp.com/

support/M5025mfp

ali

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

51.XY ERROR To continue turn off then on
(51.XY NAPAKA; za nadaljevanje izklopite
in znova vklopite)

Prišlo je do začasne napake pri tiskanju.

Izklopite in znova vklopite napravo.

Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite
na HP-jevega pooblaščenega serviserja ali
ponudnika podpore. (Oglejte si HP-jev letak
za podporo ali pojdite na

www.hp.com/

support/M5025mfp

ali

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

52.XY ERROR To continue turn off then on
(52.XY NAPAKA; za nadaljevanje izklopite
in znova vklopite)

Prišlo je do začasne napake pri tiskanju.

Izklopite in znova vklopite napravo.

Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite
na HP-jevega pooblaščenega serviserja ali
ponudnika podpore. (Oglejte si HP-jev letak
za podporo ali pojdite na

www.hp.com/

support/M5025mfp

ali

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

Tabela 11-1

Sporočila nadzorne plošče (Se nadaljuje)

SLWW

Sporočila nadzorne plošče 183

background image

Sporočilo nadzorne plošče

Opis

Priporočeni ukrep

53.XY.ZZ CHECK RAM DIMM SLOT <X> To
continue turn off then on (53.XY.ZZ
PREVERITE POMNILNIŠKO REŽO DIMM
<X>; za nadaljevanje izklopite in znova
vklopite)

Prišlo je do napake na pomnilniku naprave.
Modul DIMM, ki je povzročil napako, ne bo
uporabljen.

Morda boste morali DIMM-e znova namestiti
ali zamenjati.

Napravo izklopite in zamenjajte DIMM.
Oglejte si razdelek

Namestitev pomnilnika za

tiskalnik

.

Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite
na HP-jevega pooblaščenega serviserja ali
ponudnika podpore. (Oglejte si HP-jev letak
za podporo ali pojdite na

www.hp.com/

support/M5025mfp

ali

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

54.XX ERROR (54. NAPAKA XX)

Prišlo je do začasne napake pri tiskanju.

Izklopite in znova vklopite napravo.

Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite
na HP-jevega pooblaščenega serviserja ali
ponudnika podpore. (Oglejte si HP-jev letak
za podporo ali pojdite na

www.hp.com/

support/M5025mfp

ali

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

55.XX.YY DC CONTROLLER ERROR To
continue turn off then on (55.XX.YY
NAPAKA DC-KRMILNIKA; za nadaljevanje
izklopite in znova vklopite)

Motorček tiskalnika ne komunicira z
oblikovalnikom.

Izklopite in znova vklopite napravo.

Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite
na HP-jevega pooblaščenega serviserja ali
ponudnika podpore. (Oglejte si HP-jev letak
za podporo ali pojdite na

www.hp.com/

support/M5025mfp

ali

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

56.XX ERROR To continue turn off then on
(56.XX NAPAKA; za nadaljevanje izklopite
in znova vklopite)

Prišlo je do začasne napake pri tiskanju.

Izklopite in znova vklopite napravo.

Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite
na HP-jevega pooblaščenega serviserja ali
ponudnika podpore. (Oglejte si HP-jev letak
za podporo ali pojdite na

www.hp.com/

support/M5025mfp

ali

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

57.X ERROR To continue turn off then on
(57.X NAPAKA; za nadaljevanje izklopite
in znova vklopite)

Prišlo je do začasne napake pri tiskanju.

Izklopite in znova vklopite napravo.

Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite
na HP-jevega pooblaščenega serviserja ali
ponudnika podpore. (Oglejte si HP-jev letak
za podporo ali pojdite na

www.hp.com/

support/M5025mfp

ali

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

58.XX ERROR To continue turn off then on
(58.XX NAPAKA; za nadaljevanje izklopite
in znova vklopite)

Prišlo je do začasne napake pri tiskanju.

Izklopite in znova vklopite napravo.

Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite
na HP-jevega pooblaščenega serviserja ali
ponudnika podpore. (Oglejte si HP-jev letak
za podporo ali pojdite na

www.hp.com/

support/M5025mfp

ali

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

59.XY ERROR To continue turn off then on
(59.XY NAPAKA; za nadaljevanje izklopite
in znova vklopite)

Prišlo je do začasne napake pri tiskanju.

Izklopite in znova vklopite napravo.

Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite
na HP-jevega pooblaščenega serviserja ali
ponudnika podpore. (Oglejte si HP-jev letak

Tabela 11-1

Sporočila nadzorne plošče (Se nadaljuje)

184 Poglavje 11 Odpravljanje težav

SLWW

background image

Sporočilo nadzorne plošče

Opis

Priporočeni ukrep

za podporo ali pojdite na

www.hp.com/

support/M5025mfp

ali

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

62.NO SYSTEM To continue turn off then
on (62. NI SISTEMA; za nadaljevanje
izklopite in znova vklopite)

Prišlo je do napake na vdelani programski
opremi naprave.

Izklopite in znova vklopite napravo.

Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite
na HP-jevega pooblaščenega serviserja ali
ponudnika podpore. (Oglejte si HP-jev letak
za podporo ali pojdite na

www.hp.com/

support/M5025mfp

ali

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

64.ERROR To continue turn off then on
(64. NAPAKA; za nadaljevanje izklopite in
znova vklopite)

Prišlo je do napake na medpomnilniku
skenerja.

Izklopite in znova vklopite napravo.

Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite
na HP-jevega pooblaščenega serviserja ali
ponudnika podpore. (Oglejte si HP-jev letak
za podporo ali pojdite na

www.hp.com/

support/M5025mfp

ali

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

68.X Permanent storage full (68.X Trajni
pomnilnik poln)

Pomnilnik NVRAM naprave je poln. Nekatere
nastavitve, shranjene v pomnilniku NVRAM,
so bile morda ponastavljene na tovarniške
nastavitve. Tiskanje se lahko nadaljuje,
vendar pa se lahko v primeru, da pride do
napake v trajnem pomnilniku, pojavijo
nekatere nepričakovane funkcije.

Če želite odstraniti sporočilo, pritisnite

OK

(V

redu). Če sporočila ne uspete odstraniti,
napravo izklopite in jo znova vklopite.

Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite
na HP-jevega pooblaščenega serviserja ali
ponudnika podpore. (Oglejte si HP-jev letak
za podporo ali pojdite na

www.hp.com/

support/M5025mfp

ali

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

68.X Permanent storage write fail (68.X
Zapisovanje v trajni pomnilnik je
spodletelo)

V pomnilnik NVRAM ni bilo mogoče pisati.
Tiskanje se lahko nadaljuje, vendar pa se
lahko v primeru, da pride do napake v trajnem
pomnilniku, pojavijo nekatere nepričakovane
funkcije.

Če želite odstraniti sporočilo, pritisnite

OK

(V

redu). Če sporočila ne uspete odstraniti,
napravo izklopite in jo znova vklopite.

Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite
na HP-jevega pooblaščenega serviserja ali
ponudnika podpore. (Oglejte si HP-jev letak
za podporo ali pojdite na

www.hp.com/

support/M5025mfp

ali

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

68.X Storage error settings changed To
continue touch OK (68.X Napaka
pomnilnika - spremenjene nastavitve; za
nadaljevanje pritisnite OK (V redu))

Ena ali več nastavitev naprave je neveljavnih
in so bile ponastavljene na privzete
tovarniške nastavitve. Tiskanje se lahko
nadaljuje, vendar pa se lahko v primeru, da
pride do napake v trajnem pomnilniku,
pojavijo nekatere nepričakovane funkcije.

Če želite odstraniti sporočilo, pritisnite

OK

(V

redu). Če sporočila ne uspete odstraniti,
napravo izklopite in jo znova vklopite.

Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite
na HP-jevega pooblaščenega serviserja ali
ponudnika podpore. (Oglejte si HP-jev letak
za podporo ali pojdite na

www.hp.com/

support/M5025mfp

ali

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

69.X ERROR To continue turn off then on
(69.X NAPAKA; za nadaljevanje izklopite
in znova vklopite)

Prišlo je do začasne napake pri tiskanju.

Izklopite in znova vklopite napravo.

Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite
na HP-jevega pooblaščenega serviserja ali
ponudnika podpore. (Oglejte si HP-jev letak
za podporo ali pojdite na

www.hp.com/

support/M5025mfp

ali

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

Tabela 11-1

Sporočila nadzorne plošče (Se nadaljuje)

SLWW

Sporočila nadzorne plošče 185

background image

Sporočilo nadzorne plošče

Opis

Priporočeni ukrep

79.XXXX ERROR To continue turn off then
on (79.XXXXX NAPAKA; za nadaljevanje
izklopite in znova vklopite)

Prišlo je do kritične napake na strojni opremi. Izklopite in znova vklopite napravo.

Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite
na HP-jevega pooblaščenega serviserja ali
ponudnika podpore. (Oglejte si HP-jev letak
za podporo ali pojdite na

www.hp.com/

support/M5025mfp

ali

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

8X.YYYY EIO ERROR To continue turn off
then on (8X.YYYY NAPAKA EIO; za
nadaljevanje izklopite in znova vklopite)

Na kartici dodatne opreme EIO je prišlo do
kritične napake, ki je navedena v YYYY.

Če želite odstraniti sporočilo, poskusite
naslednje.

1.

Izklopite in znova vklopite napravo.

2.

Izklopite napravo, znova namestite
dodatno opremo EIO in napravo
vklopite.

3.

Zamenjajte dodatno opremo EIO.

8X.YYYY EMBEDDED JETDIRECT ERROR
To continue turn off then on (8X.YYYY
NAPAKA VDELANEGA STREŽNIKA
JETDIRECT; za nadaljevanje izklopite in
znova vklopite)

Na vdelanem tiskalnem strežniku
HP Jetdirect je prišlo do kritične napake, ki je
navedena v YYYY.

Izklopite in znova vklopite napravo.

Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite
na HP-jevega pooblaščenega serviserja ali
ponudnika podpore. (Oglejte si HP-jev letak
za podporo ali pojdite na

www.hp.com/

support/M5025mfp

ali

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

Access Denied menus locked (Dostop
zavrnjen, meniji zaklenjeni)

Funkcija nadzorne plošče, ki jo poskušate
uporabiti, je bila zaklenjena, zato
nepooblaščen dostop ni mogoč.

Obrnite se na skrbnika sistema.

Action not currently available for Tray <X>
Tray size cannot be any size/any custom
(Dejanje za pladenj <X> trenutno ni na
voljo; velikost pladnja ne more biti
poljubna ali po meri)

Dvostranski (obojestranski) dokument je bil
zahtevan iz pladnja, ki je nastavljen na Any
size
(Poljubna velikost) ali Any custom
(Velikost po meri). Dvostransko tiskanje ni
dovoljeno za pladenj, ki je nastavljen na Any
size
(Poljubna velikost) ali Any custom
(Velikost po meri).

Izberite drug pladenj ali pladenj ponovno
nastavite.

Authentication Required (Zahtevano je
preverjanje pristnosti)

Za to funkcijo ali cilj je omogočeno
preverjanje pristnosti. Zahtevani sta
uporabniško ime in geslo.

Vnesite uporabniško ime in geslo ali pa se
obrnite na skrbnika omrežja.

Authentication Required To Use This
Feature (Za uporabo te funkcije je
zahtevano preverjanje pristnosti)

Zahtevani sta uporabniško ime in geslo.

Vnesite uporabniško ime in geslo ali pa se
obrnite na skrbnika omrežja.

Bad duplexer connection (Slaba povezava
z duplekserjem)

Dodatna oprema za obojestransko tiskanje ni
pravilno priključena na napravo.

Duplekser odstranite in ga znova namestite.

Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite
na HP-jevega pooblaščenega serviserja ali
ponudnika podpore. Oglejte si HP-jev letak
za podporo ali pojdite na

www.hp.com/

support/M5025mfp

ali

www.hp.com/support/

M5035mfp

.

Chosen personality not available To
continue touch OK (Izbrana osebnost ni
na voljo; za nadaljevanje pritisnite OK (V
redu))

Tiskalno opravilo je zahtevalo jezik
(osebnost), ki za to napravo ni na voljo.
Opravilo ne bo natisnjeno in bo izbrisano iz
pomnilnika.

Natisnite opravilo z uporabo gonilnika
tiskalnika za drug jezik ali napravi dodajte
zahtevani jezik (če je mogoče). Za ogled
razpoložljivih osebnosti natisnite
konfiguracijsko stran. Oglejte si

Uporaba

strani z informacijami

.

Tabela 11-1

Sporočila nadzorne plošče (Se nadaljuje)

186 Poglavje 11 Odpravljanje težav

SLWW

background image

Sporočilo nadzorne plošče

Opis

Priporočeni ukrep

Digital send communication error
(Napaka pri digitalnem pošiljanju)

Med opravilom digitalnega pošiljanja je prišlo
do napake.

Obrnite se na skrbnika sistema.

Document feeder cover open (Odprt
pokrov podajalnika dokumentov)

Pokrov podajalnika dokumentov (SPD) je
odprt.

Zaprite pokrov podajalnika dokumentov
(SPD). Sledite navodilom v pogovornem
oknu na zaslonu.

Document feeder empty (Podajalnik
dokumentov je prazen)

V podajalnikudokumentov (SPD) ni papirja.

Na vhodni pladenj podajalnika dokumentov
(SPD) naložite papir.

Document feeder paper jam (Zastoj
papirja v podajalniku dokumentov)

V podajalniku dokumentov (SPD) je prišlo do
zastoja medijev.

Sledite navodilom v pogovornem oknu na
zaslonu. Oglejte si

Odpravljanje zastojev iz

samodejnega podajalnika dokumentov
(SPD)

.

Document feeder pick error (Napaka
podajalnika pri pobiranju dokumentov)

Na podajalniku dokumentov (SPD) je prišlo
do napake med pobiranjem dokumentov.

Poskrbite, da izvirnik ne vsebuje več kot 50
strani. Sledite navodilom v pogovornem oknu
na zaslonu.

E-mail Gateway did not accept the job
because the attachment was too large. (E-
poštni prehod ni sprejel opravila, ker je
priponka prevelika.)

Skenirani dokumenti presegajo omejitev
velikosti strežnika.

Pošljite opravilo znova z nižjo ločljivostjo,
nastavitvijo manjše velikosti datoteke ali z
manj stranmi. Če vas zanima, kako zmanjšati
velikost priponke, si oglejte

Uporaba

vgrajenega spletnega strežnika

. Če želite

omogočiti pošiljanje skeniranih dokumentov
na več e-poštnih naslovov, se obrnite na
skrbnika omrežja.

E-mail Gateway did not respond. (E-poštni
prehod se ni odzval.) Job failed. (Napaka
pri izvajanju digitalnega pošiljanja.
Opravilo je spodletelo.)

Prehod je presegel vrednost časovne
omejitve.

Preverite IP-naslov SMTP. Oglejte si

Odpravljanje težav z e-pošto

.

E-mail Gateway rejected the job because
of the addressing information. Job failed.
(Napaka pri izvajanju digitalnega
pošiljanja. Opravilo je spodletelo.)

En ali več e-poštnih naslovov je nepravilnih.

Pošljite opravilo znova na pravilni naslov.

Error executing Digital Send job. Job
failed. (Napaka pri izvajanju digitalnega
pošiljanja. Opravilo je spodletelo.)

Digitalno pošiljanje je spodletelo, opravila ni
mogoče poslati.

Poskusite z vnovičnim pošiljanjem opravila.

Folder list is full. To add a folder, you must
first delete a folder. (Seznam map je poln.
Če želite dodati mapo, morate najprej eno
izbrisati).

Naprava omeji število map, ki jih je mogoče
vzpostaviti.

Izbrišite neuporabljeno mapo, če želite dodati
novo.

HP digital sending: delivery error
(Digitalno pošiljanje HP: napaka pri
dostavi)

Digitalno pošiljanje je spodletelo, opravila ni
mogoče poslati.

Znova pošljite opravilo.

Insert or close tray <XX> (Vstavite ali
zaprite pladenj <XX>)

Navedeni pladenj manjka ali je odprt.

Za nadaljevanje vstavite ali zaprite navedeni
pladenj.

Install black cartridge (Namestite črno
kartušo)

Tiskalna kartuša je bila odstranjena ali
nepravilno nameščena.

Za nadaljevanje tiskanja zamenjajte ali znova
in pravilno namestite kartušo.

Insufficient memory to load fonts/data
<device> To continue touch OK (Za
nalaganje pisav/podatkov <naprave> ni
na voljo dovolj pomnilnika; za
nadaljevanje pritisnite OK (V redu))

V napravi ni na voljo dovolj pomnilnika za
nalaganje podatkov (na primer pisav ali
makrov) z navedene lokacije.

Za nadaljevanje brez teh informacij
pritisnite

OK

(V redu). Če sporočila ne uspete

odpraviti, dodajte več pomnilnika.

Jam in document feeder (Zastoj v
podajalniku dokumentov)

V podajalniku dokumentov (SPD) je prišlo do
zastoja medijev.

Iz podajalnika dokumentov (SPD) odstranite
zagozdeni medij. Sledite navodilom v

Tabela 11-1

Sporočila nadzorne plošče (Se nadaljuje)

SLWW

Sporočila nadzorne plošče 187

background image

Sporočilo nadzorne plošče

Opis

Priporočeni ukrep

pogovornem oknu na zaslonu ali pa si
oglejte

Odpravljanje zastojev iz

samodejnega podajalnika dokumentov
(SPD)

.

Če sporočila kljub odpravi vseh zastojev ne
uspete odstraniti, se je morda zataknil ali
pokvaril senzor. Obrnite se na
pooblaščenega HP-jevega serviserja ali
ponudnika podpore. Oglejte si HP-jev letak
za podporo ali pojdite na

www.hp.com/

support/M5025mfp

ali

www.hp.com/support/

M5035mfp

.

LDAP server is not responding. Contact
administrator. (Storitev digitalnega
pošiljanja je treba nadgraditi, da bi
podpirala to različico vdelane programske
opreme MFP. Obrnite se na skrbnika.)

LDAP-strežnik je presegel vrednost časovne
omejitve za zahtevo po naslovu.

Preverite naslov LDAP-strežnika. Oglejte si

Odpravljanje težav z e-pošto

. Obrnite se na

skrbnika sistema.

Load Tray 1: <type>, <size> (Ročno
podajanje: <vrsta>, <velikost>)

Pladenj je prazen ali nastavljen za drugo
velikost od zahtevane.

Sledite navodilom v pogovornem oknu na
zaslonu.

Manually feed: <type>, <size> (Ročno
podajanje: <vrsta>, <velikost>)

Navedeno opravilo zahteva ročno podajanje
iz pladnja 1.

Naložite zahtevani medij v pladenj 1.

Za preglasitev sporočila pritisnite

OK

(V redu)

in uporabite medij vrste in velikosti, ki je na
voljo v drugem pladnju.

Network connection required for digital
sending. Contact administrator. (Storitev
digitalnega pošiljanja je treba nadgraditi,
da bi podpirala to različico vdelane
programske opreme MFP. Obrnite se na
skrbnika.)

Nastavljena je bila funkcija za digitalno
pošiljanje, vendar omrežna povezava ni
zaznana.

Preverite omrežno povezavo. Oglejte si

Odpravljanje težav pri tiskanju v omrežju

.

Obrnite se na skrbnika sistema.

Non HP supply installed Economode
disabled (Nameščen neoriginalni potrošni
material; način Economode onemogočen)

Nameščen je bil neoriginalen ali napolnjen
HP-jev potrošni material.

Sledite navodilom v pogovornem oknu na
zaslonu.

Novell Login Required (Zahtevana je
prijava Novell)

Za ta cilj je bila omogočena prijava Novell.

Če želite dostopati do funkcij kopiranja in
faksiranja, vnesite poverilnice za omrežje
Novell.

Order black cartridge (Naročite črno
kartušo)

Število strani, ki jih lahko še natisnete s
kartušo, je doseglo spodnjo mejo. Naprava je
nastavljena tako, da preneha s tiskanjem, ko
je treba naročiti nov potrošni material.

Če želite nadaljevati s tiskanjem, dokler v
kartuši ne zmanjka tonerja, pritisnite

OK

(V

redu).

Za naročanje nove tiskalne kartuše si
oglejte

Naročanje delov, pripomočkov in

potrebščin

.

Order staple cartridge (Naročite kartušo s
sponkami)

V kartuši je manj kot 20 sponk. Tiskanje se
lahko nadaljuje.

Naročite novo kartušo s sponkami. Oglejte
si

Naročanje delov, pripomočkov in

potrebščin

.

Output bin <X> full (Izhodni pladenj <X> je
poln)

Navedeni pladenj je poln, zato tiskanja ni
mogoče nadaljevati.

Pred nadaljevanjem tiskanja izpraznite
pladenj.

Output paper path open (Izhodna pot
papirja je odprta)

Vratca spenjalnika so odprta in jih je treba
zapreti, če želite nadaljevati s tiskanjem.

Preverite, ali je kartuša s sponkami
nameščena na svoje mesto in ali so vratca
spenjalnika zaprta.

Tabela 11-1

Sporočila nadzorne plošče (Se nadaljuje)

188 Poglavje 11 Odpravljanje težav

SLWW

background image

Sporočilo nadzorne plošče

Opis

Priporočeni ukrep

Password or name is incorrect. Please
enter correct login. (Geslo ali ime je
nepravilno. Vnesite pravilne podatke.)

Uporabniško ime ali geslo ste vnesli
napačno.

Znova vnesite uporabniško ime in geslo.

PIN is incorrect. Please enter a 4-digit PIN.
(PIN je nepravilen. Vnesite 4-mestni PIN.)

Oblika PIN-a je napačna.

Vnesite 4-mestni PIN.

PIN is incorrect. Please re-enter PIN. (PIN
je nepravilen. Znova vnesite PIN.)

PIN je bil nepravilno vnesen.

Vnesite ga znova.

Please turn device off and install hard
disk. (Izklopite napravo in namestite trdi
disk.)

Zahtevano opravilo potrebuje trdi disk, ki pa
v napravi ni nameščen.

Napravo izklopite in namestite trdi disk.

Reinsert duplexer (Znova vstavite
duplekser)

Duplekser je bil odstranjen in ga je treba
znova namestiti.

V napravo znova vstavite duplekser.

Replace black cartridge (Zamenjajte črno
kartušo)

Tiskalni kartuši je zmanjkalo tonerja. S
tiskanjem ni mogoče nadaljevati, ker lahko
pride do poškodbe na napravi.

Opomba

Glede na nastavitve

naprave se lahko to sporočilo
prikaže, ko nastopi čas za naročilo
nove tiskalne kartuše. V tem primeru
to sporočilo označuje, da lahko
tiskanje nadaljujete s pritiskom na
OK (V redu).

Zamenjajte tiskalno kartušo. Oglejte si

Menjava tiskalne kartuše

.

Replace black cartridge To continue
touch OK (Zamenjajte črno kartušo. Za
nadaljevanje pritisnite OK (V redu).)

Tiskalni kartuši je zmanjkalo tonerja.

Zamenjajte tiskalno kartušo. (Oglejte si

Menjava tiskalne kartuše

.)

Replace staple cartridge (Zamenjajte
kartušo s sponkami)

Spenjalniku je zmanjkalo sponk.

Zamenjajte kartušo sponkami.

Nalaganje

sponk

. Za informacije o naročanju nove

kartuše s sponkami si oglejte

Naročanje

delov, pripomočkov in potrebščin

.

Resend stapler/stacker firmware (Znova
pošlji vdelano programsko opremo
spenjalnika/zlagalnika)

Med posodabljanjem vdelane programske
opreme spenjalnika/zlagalnika je prišlo do
težave.

Znova pošljite posodobitev.

Sanitizing disk <X>% complete Do not
power off (Saniranje diska. Dokončano
<X> %. Ne izklapljajte.)

Poteka čiščenje trdega diska.

Obrnite se na skrbnika sistema.

Scan failure Press Start to rescan (Napaka
pri skeniranju. Pritisnite Začni za
ponovitev skeniranja.)

Skeniranje je spodletelo; dokument je treba
znova skenirati.

Po potrebi dokument za skeniranje prestavite
in pritisnite

Start

(Začni).

SMTP gateway not responding (Prehod
SMTP se ne odziva)

Prehod SMTP je presegel vrednost časovne
omejitve.

Preverite naslov e-poštnega strežnika.
Oglejte si

Odpravljanje težav z e-pošto

.

Obrnite se na skrbnika sistema.

The digital sending service at <IP
Address> does not service this MFP.
Contact administrator. (Storitev
digitalnega pošiljanja je treba nadgraditi,
da bi podpirala to različico vdelane
programske opreme MFP. Obrnite se na
skrbnika.)

Naprava ne more komunicirati z navedenim
IP-naslovom.

Preverite IP-naslov. Obrnite se na skrbnika
sistema.

Tabela 11-1

Sporočila nadzorne plošče (Se nadaljuje)

SLWW

Sporočila nadzorne plošče 189

background image

Sporočilo nadzorne plošče

Opis

Priporočeni ukrep

The digital sending service must be
upgraded to support this version of the
MFP firmware. Contact administrator.
(Storitev digitalnega pošiljanja je treba
nadgraditi, da bi podpirala to različico
vdelane programske opreme MFP.
Obrnite se na skrbnika.)

Trenutno nameščena različica vdelane
programske opreme ne podpira storitve
digitalnega pošiljanja.

Preverite različico vdelane programske
opreme. Obrnite se na skrbnika sistema.

The folder you have entered is not a valid
folder. (Mapa, ki ste jo vnesli, ni veljavna.)

Ime mape je bilo vneseno nepravilno ali pa
mapa ne obstaja.

Znova in pravilno vnesite ime mape ali
dodajte drugo mapo.

Too many pages in job to staple (V
opravilu je preveč strani za spenjanje)

Spenjalnik lahko spne največ 30 listov.

Tiskalna opravila z več kot 30 stranmi spnite
ročno.

Unable to connect (Povezovanje ni
mogoče)

Omrežna povezava ni zaznana.

Preverite omrežno povezavo. Obrnite se na
skrbnika sistema.

Unable to copy (Kopiranje ni mogoče)

Naprava ni mogla kopirati dokumenta. Če
sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite na
HP-jevega pooblaščenega serviserja ali
ponudnika podpore. (Oglejte si HP-jev letak
za podporo ali pojdite na

www.hp.com/

support/M5025mfp

ali

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

Če želite to sporočilo začasno skriti ter poslati
faks ali e-pošto, pritisnite

Hide

(Skrij).

Unable to send (Pošiljanje ni mogoče)

Omrežna povezava ni zaznana.

Preverite omrežno povezavo. Obrnite se na
skrbnika sistema.

Unable to send fax (Pošiljanje faksa ni
mogoče) Preverite nastavitve faksa.

Naprava ne more poslati opravila faksa.

Obrnite se na skrbnika sistema.

Unable to send job (Pošiljanje opravila ni
mogoče)

Naprava ne more poslati opravila.

Če želite to sporočilo začasno skriti ter poslati
e-pošto, pritisnite

Hide

(Skrij). Če sporočila

ne uspete odpraviti, se obrnite na HP-jevega
pooblaščenega serviserja ali ponudnika
podpore. (Oglejte si HP-jev letak za podporo
ali pojdite na

www.hp.com/support/

M5025mfp

ali

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

Unable to store job (Shranjevanje opravila
ni mogoče)

Naprava ne more shraniti opravila.

Če želite to sporočilo začasno skriti ter poslati
faks ali e-pošto, pritisnite

Hide

(Skrij). Če

sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite na
HP-jevega pooblaščenega serviserja ali
ponudnika podpore. (Oglejte si HP-jev letak
za podporo ali pojdite na

www.hp.com/

support/M5025mfp

ali

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

User name, job name, or PIN is missing.
(Uporabniško ime, ime opravila ali PIN
manjka.)

En ali več zahtevanih elementov ni bilo
izbranih ali vnesenih.

Izberite ustrezno uporabniško ime in ime
opravila ter vnesite pravilen PIN.

User name or password is incorrect.
Please re-enter. (Uporabniško ime ali
geslo je neveljavno. Znova ga vnesite.)

Uporabniško ime ali geslo ste vnesli
napačno.

Znova vnesite uporabniško ime in geslo.

Tabela 11-1

Sporočila nadzorne plošče (Se nadaljuje)

190 Poglavje 11 Odpravljanje težav

SLWW