HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Zgubanost ali nagrbančenost

background image

Zgubanost ali nagrbančenost

1.

Obrnite medij v pladnju. Prav tako ga poskusite obrniti za 180 °.

2.

Vrsta in kakovost uporabljenega medija morata ustrezati specifikacijam HP -ja. (Oglejte si

Mediji

in pladnji

.)

3.

Upoštevajte okoljske specifikacije za napravo. (Oglejte si

Delovno okolje

.)

4.

Poskusite tiskati na drug izhodni pladenj.

5.

Če je medij lahek ali gladek, odprite meni

Administration

(Skrbništvo) na nadzorni plošči naprave.

V podmeniju

Print Quality

(Kakovost tiskanja) izberite možnost

Fuser Modes

(Načini fiksirne enote)

in izberite vrsto uporabljenega medija. Nastavitev spremenite na

Low

(Nizko), kar zmanjša toploto

pri postopku fiksiranja.