HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Razpršene črte

background image

Razpršene črte

1.

Vrsta in kakovost uporabljenega medija morata ustrezati specifikacijam HP -ja. Oglejte si

Mediji in

pladnji

.

2.

Upoštevajte okoljske specifikacije za napravo. Oglejte si

Delovno okolje

.

3.

Obrnite medij v pladnju. Prav tako ga poskusite obrniti za 180 °.

4.

Odprite meni

Administration

(Skrbništvo) na nadzorni plošči naprave. Odprite podmeni

Print

Quality

(Kakovost tiskanja) in spremenite nastaitev

Toner Density

(Gostota tonerja). Oglejte si

Meni

Print Quality (Kakovost tiskanja)

.

5.

Odprite meni

Administration

(Skrbništvo) na nadzorni plošči naprave. V podmeniju

Print Quality

(Kakovost tiskanja) odprite

Optimize

(Optimiraj) in nastavitev

Line Detail=On

(Podrobnosti

črte=Vključeno).