HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Nejasen natis

background image

Nejasen natis

1.

Vrsta in kakovost uporabljenega medija morata ustrezati specifikacijam HP -ja. Oglejte si

Mediji in

pladnji

.

2.

Upoštevajte okoljske specifikacije za napravo. Oglejte si

Delovno okolje

.

3.

Obrnite medij v pladnju. Prav tako ga poskusite obrniti za 180 °.

4.

Ne uporabljajte medija, ki je že šel skozi napravo.

5.

Zmanjšajte gostoto tonerja. Odprite meni

Administration

(Skrbništvo) na nadzorni plošči naprave.

Odprite podmeni

Print Quality

(Kakovost tiskanja) in spremenite nastaitev

Toner Density

(Gostota

tonerja). Oglejte si

Meni Print Quality (Kakovost tiskanja)

.

6.

Odprite meni

Administration

(Skrbništvo) na nadzorni plošči naprave. V podmeniju

Print Quality

(Kakovost tiskanja) odprite

Optimize

(Optimiranje) in nastavite

High Transfer=On

(Visok

prenos=Vključeno). Oglejte si

Meni Print Quality (Kakovost tiskanja)

.

SLWW

Reševanje težav s kakovostjo tiskanja 221