HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Odpravljanje zastojev v spenjalniku/zlagalniku

background image

Odpravljanje zastojev v spenjalniku/zlagalniku

Sporočilo na nadzorni plošči 13.XX.YY Jam inside left door (13.XX.YY Zastoj v levih vratcih) na
HP LaserJet M5035XS MFP opozarja, da je prišlo do zastoja v spenjalniku/zlagalniku. Če želite zastoj
odpraviti, sledite navodilom pogovornega okna na zaslonu ali sledite spodnjim korakom.

1.

Če vidite večino zagozdenega medija na izhodu iz naprave v izhodni pladenj spenjalnika/
zlagalnika, primite za obe strani medija in ga počasi izvlecite iz naprave.

Opomba

Če se je medij zagozdil v spenjalniku/zlagalniku, vendar pa ga je večina še

vedno v napravi, ga raje odstranite skozi zgornja leva vratca.

2.

Odprite zgornja leva vratca.

3.

Pritisnite zeleno ročico in sprostite zagozdene medije ter poiščite zagozdene medije še v napravi.

SLWW

Odpravljanje zastojev 197

background image

4.

Primite za obe strani medija in ga počasi izvlecite iz naprave.

5.

Zaprite zgornja leva vratca. Preverite, ali se obe strani vratc zaskočita na svoje mesto.

Če sporočila o zastoju ne uspete odpraviti, so mediji še vedno v napravi. Medije poiščite še na drugih
mestih.

198 Poglavje 11 Odpravljanje težav

SLWW