HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Odpravljanje zastojev iz samodejnega podajalnika dokumentov (SPD)

background image

Odpravljanje zastojev iz samodejnega podajalnika dokumentov (SPD)

Včasih pride med faksiranjem, kopiranjem ali skeniranjem do zastoja medijev. Ko se to zgodi, vas o tem
obvesti sporočilo na nadzorni plošči Jam in document feeder (Zastoj v podajalniku dokumentov). Če
želite zastoj odpraviti, sledite navodilom pogovornega okna na zaslonu ali sledite spodnjim korakom.

1.

Odprite pokrov SPD-ja.

2.

Če ste kopirali obojestranske dokumente, dvignite zeleni vzvod in odprite enoto za obračanje, nato
pa iz nje odstranite medije.

194 Poglavje 11 Odpravljanje težav

SLWW

background image

3.

Nežno poskušajte odstraniti stran, ne da bi jo pri tem strgali. Papir izvlecite tudi iz izhodnega pladnja
SPD-ja. Če začutite odpor, preidite na naslednji korak.

4.

Obrnite zeleno kolesce, da potisnete medij iz SPD-ja.

5.

Zaprite pokrov SPD-ja. Če niste uspeli odstraniti vseh zagozdenih medijev, nadaljujte z naslednjim
korakom.

SLWW

Odpravljanje zastojev 195

background image

6.

Odprite pokrov SPD-ja in nežno z obema rokama sprostite medij.

7.

Ko je medij sproščen, ga nežno potegnite ven v prikazani smeri.

8.

Zaprite pokrov namiznega skenerja.

196 Poglavje 11 Odpravljanje težav

SLWW