HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Odpravljanje zastojev iz območja tiskalne kartuše

background image

Odpravljanje zastojev iz območja tiskalne kartuše

Sporočilo na nadzorni plošči 13.XX.YY Jam inside upper-right door (13.XX.YY Zastoj v zgornjih
desnih vratcih) vas opozori na zastoj na področju tiskalne kartuše. Če želite zastoj odpraviti, sledite
navodilom pogovornega okna na zaslonu ali sledite spodnjim korakom.

1.

Odprite vratca za dostop do zastoja.

2.

Odprite zgornja desna vratca in odstranite tiskalno kartušo.

OPOZORILO

Ne izpostavljajte tiskalne kartuše svetlobi več kot za nekaj minut, ker lahko

pride do poškodb.

3.

Dvignite kovinsko ploščico v napravi.

202 Poglavje 11 Odpravljanje težav

SLWW

background image

4.

Medij počasi izvlecite iz naprave. Pazite, da ga ne pretrgate.

OPOZORILO

Ne polivajte tonerja. Za čiščenje tonerja, ki je padel v napravo, uporabite

suho in gladko krpo. Če pade toner v napravo, lahko pride do začasnih težav s kakovostjo
natisa. Toner bo s poti papirja odstranjen po nekaj natisnjenih straneh. Če s tonerjem
umažete oblačila, ga obrišite s suho krpo in oblačila operite z mrzlo vodo. (Z vročo vodo ga
boste fiksirali v tkanino.)

5.

Zamenjajte tiskalno kartušo in zaprite zgornja desna vratca.

6.

Zaprite vratca za dostop do zastoja.

Če sporočila o zastoju ne uspete odpraviti, so mediji še vedno v napravi. Medije poiščite še na drugih
mestih.

SLWW

Odpravljanje zastojev 203