HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Odpravljanje zastojev iz izhodne poti

background image

Odpravljanje zastojev iz izhodne poti

Če želite odpraviti zastoj v izhodni poti, sledite navodilom v pogovornem oknu na zaslonu ali sledite
spodnjim korakom. Naslednji sporočili na nadzorni plošči vas opozorita na zastoje v izhodni poti:

13.XX.YY Jam inside left door (13.XX.YY Zastoj v levih vratcih) (HP LaserJet M5025 MFP,
HP LaserJet M5035 MFP in HP LaserJet M5035X MFP)

13.XX.YY Jam inside lower-left door (13.XX.YY Zastoj v spodnjih levih vratcih) (HP LaserJet
M5035XS MFP)

1.

Če vidite večino zagozdenega medija na izhodu iz naprave v izhodni pladenj, primite za obe strani
medija in ga počasi izvlecite iz naprave.

Opomba

Če se je medij zagozdil v izhodnem pladnju, vendar pa ga je večina še vedno v

napravi, ga raje odstranite skozi vratca za dostop do zastoja.

2.

Odprite vratca za dostop do zastoja.

SLWW

Odpravljanje zastojev 199

background image

3.

Primite za obe strani medija in ga počasi izvlecite iz naprave. (Na mediju je morda toner. Pazite,
da ga ne polijete po sebi ali napravi.)

Opomba

Če imate z odstranjevanjem medija težave, odprite zgornja desna vratca in

odstranite tiskalno kartušo, da tako zrahljajte medij.

4.

Zaprite vratca za dostop do zastoja.

Če sporočila o zastoju ne uspete odpraviti, so mediji še vedno v napravi. Medije poiščite še na drugih
mestih.

200 Poglavje 11 Odpravljanje težav

SLWW