HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Odpravljanje ponavljajočih se zastojev

background image

Odpravljanje ponavljajočih se zastojev

Če do zastojev prihaja pogosto, poskusite naslednje:

Preverite vsa mesta, na katerih bi lahko prišlo do zastojev. Nekje v napravi je morda zagozden
delček medija.

Preverite, ali so medijo pravilno naloženi na pladnje, ali so pladnji pravilno nastavljeni za velikost
medijev in ali niso prekomerno naloženi.

Preverite, ali so vsi pladnji in dodatna oprema za ravnanje s papirjem ustrezno vstavljeni v napravo.
(Če je pladenj med tiskalnim opravilom odprt, lahko pride do zastoja.)

SLWW

Odpravljanje zastojev 207

background image

Preverite, ali so vsi pokrovi in vrata zaprti. (Če so pokrov ali vrata med tiskanjem odprta, lahko pride
do zastoja.)

Listi so morda zlepljeni skupaj. Poskusite jih ločiti z upogibanjem svežnja. Svežnja ne razpihujte.

Če tiskate iz pladnja 1, poskusite naložiti manj medijev naenkrat.

Če tiskate na medije manjše velikosti (npr. indeksne kartice), poskrbite, da so mediji v pladnju
pravilno obrnjeni.

Obrnite sveženj medijev v pladnju. Poskusite ga tudi obrniti za 180 °.

Poskusite obrniti medije za podajanje skozi napravo z drugo usmerjenostjo.

Preverite kakovost medijev. Ne uporabljajte poškodovanih ali nestandardnih medijev.

Uporabite le medije, ki so skladni s HP-jevimi specifikacijami. Oglejte si

Mediji in pladnji

.

Ne uporabljajte medijev, ki so bili že uporabljeni v tiskalniku ali kopirnem stroju. Ne tiskajte na obe
strani ovojnic, prosojnic, pergamentnega papirja ali nalepk.

Ne uporabljajte medijev s sponkami ali medijev, ki so jim bile sponke odstranjene. Sponke lahko
poškodujejo napravo in razveljavijo garancijo.

Preverite, ali je napajanje do naprave stabilno in ustreza specifikacijam. Oglejte si

Specifikacije

.

Očistite napravo. Oglejte si

Očistite napravo

.

Za izvajanje rednega vzdrževanja se obrnite na HP-jevega pooblaščenega serviserja ali ponudnika
podpore. Oglejte si napravi priložen letak za podporo ali pa

HP-jeva podpora za stranke

.

208 Poglavje 11 Odpravljanje težav

SLWW