HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Splošne težave

background image

Splošne težave

Tiskalno opravilo se natisne v pisavi Courier (privzeta pisava naprave) namesto v zahtevani pisavi.

Vzrok

Rešitev

Zahtevana pisava ni prenešena.

Prenesite želeno pisavo na napravo in ponovno pošljite
tiskalno opravilo. Preverite vrsto in lokacijo pisave. Če je
mogoče, pisavo prenesite na napravo. Za več informacij si
oglejte dokumentacijo programske opreme.

Stran v velikosti Legal se natisne z obrezanimi robovi.

Vzrok

Rešitev

Tiskalno opravilo je prezapleteno.

Tiskalno opravilo boste mogoče morali natisniti pri ločljivosti
600 dpi oziroma zmanjšati zahtevnost strani ali dodati
pomnilnik.

Natisne se stran z napako PS.

Vzrok

Rešitev

Tiskalno opravilo morda ni v obliki PS.

Zagotovite, da je tiskalno opravilo v obliki PS. Preverite, ali je
program pričakoval, da bo napravi poslana nastavitvena stran
ali datoteka z glavo PS.

SLWW

Odpravljanje težav z jezikom PostScript 237

background image

238 Poglavje 11 Odpravljanje težav

SLWW

background image

A