HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Preverjanje naslova prehoda SMTP

background image

Preverjanje naslova prehoda SMTP

Opomba

Ta postopek lahko izvedete v OS Windows.

1.

Odprite ukazni poziv MS-DOS: kliknite Start (Začni), nato Run (Zaženi) in vnesite cmd.

2.

Vnesite telnet, zatem naslov prehoda SMTP in številko 25, ki označuje vrata, prek katerih MFP
komunicira. Vnesite na primer telnet 123.123.123.123 25, pri čemer "123.123.123.123"
predstavlja naslov prehoda SMTP.

3.

Pritisnite

Enter

. Če naslov prehoda SMTP ni veljaven, se izpiše sporočilo Could not open

connection to the host on port 25: Connect Failed (Povezave z
gostiteljem na vratih 25 ni bilo mogoče odpreti: Vzpostavljanje
povezave ni uspelo).

4.

Če naslov prehoda SMTP ni veljaven, se obrnite na skrbnika omrežja.