HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Težave z delovanjem

background image

Težave z delovanjem

Težava

Vzrok

Rešitev

Naprava ni izdala kopije.

Vhodni pladenj je mogoče prazen.

Medije naložite v napravo. Za dodatne
informacije si oglejte

Nalaganje medijev

v vhodne pladnje

.

Izvirnik je bil nepravilno naložen.

Izvirnik pravilno naložite v SPD ali
namizni skener. Oglejte si

Nalaganje

medijev v vhodne pladnje

.

Kopije so prazne.

Varnostnega traku mogoče niste
odstranili s tiskalne kartuše.

Tiskalno kartušo odstranite iz naprave,
varnostni trak povlecite ven in ponovno
namestite tiskalno kartušo.

Izvirnik je bil nepravilno naložen.

Izvirnik pravilno naložite v SPD ali
namizni skener. Oglejte si

Nalaganje

medijev v vhodne pladnje

.

Medij mogoče ne ustreza HP-jevim
specifikacijam.

Uporabljajte medij, ki ustreza HP-jevim
specifikacijam. Oglejte si

Mediji in

pladnji

.

Raven tonerja v tiskalni kartuši je
mogoče nizka.

Zamenjajte tiskalno kartušo. Oglejte si

Menjava tiskalne kartuše

.

Kopiran je bil napačen izvirnik.

SPD je mogoče naložen.

Preverite, da je SPD prazen.

Kopije so zmanjšane.

Programska oprema naprave je mogoče
nastavljena na zmanjšanje skenirane
slike.

Za dodatne informacije o spremembi
nastavitev si oglejte pomoč za
programsko opremo naprave.

230 Poglavje 11 Odpravljanje težav

SLWW