HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Težave s slikami

background image

Težave s slikami

Težava

Vzrok

Rešitev

Slike manjkajo ali so blede.

Raven tonerja v tiskalni kartuši je
mogoče nizka.

Zamenjajte tiskalno kartušo. Oglejte si

Menjava tiskalne kartuše

.

Kakovost izvirnika je mogoče slaba.

Če je izvirnik presvetel ali poškodovan, s
kopiranjem mogoče ne boste odpravili
napak, tudi če nastavite zatemnjenost.
Če je mogoče, poiščite izvirni dokument
višje kakovosti.

Izvirnik ima mogoče obarvano ozadje.

Dotaknite se

Copy (Kopiraj)

in nato

Image Adjustment (Nastavitev slike).

Drsnik

Background Cleanup (Brisanje

ozadja)

premaknite desno, da bi

zmanjšali ozadje.

Na kopiji se pojavijo navpične bele ali
blede proge.

Medij mogoče ne ustreza HP-jevim
specifikacijam.

Uporabljajte medij, ki ustreza HP-jevim
specifikacijam. Oglejte si

Mediji in

pladnji

.

Raven tonerja v tiskalni kartuši je
mogoče nizka.

Zamenjajte tiskalno kartušo. Oglejte si

Menjava tiskalne kartuše

.

SLWW

Odpravljanje težav s kopiranjem 227

background image

Težava

Vzrok

Rešitev

Na kopiji se pojavijo neželene črte.

A

A
A

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

a

a

a

a

a

c

c

c

c

c

b

b

b

b

b

Pladenj 1 ali pladenj 2 mogoče ni
pravilno nameščen.

Preverite, ali je pladenj na mestu.

Namizni skener ali SPD je mogoče
umazan.

Očistite steklo namiznega skenerja ali
SPD-ja. Oglejte si

Očistite napravo

.

Fotoobčutljivi boben v tiskalni kartuši je
mogoče opraskan.

Namestite novo HP-jevo tiskalno
kartušo. Oglejte si

Menjava tiskalne

kartuše

.

Na kopiji se pojavijo črne pike ali proge.

V samodejnem podajalniku dokumentov
(SPD) ali namiznem skenerju je črnilo,
lepilo, korekturno sredstvo ali neželena
snov.

Očistite napravo. Oglejte si

Očistite

napravo

.

Kopije so presvetle ali pretemne.

Potrebno je nastaviti temnost.

Dotaknite se

Copy (Kopiraj)

in nato

Image Adjustment (Nastavitev slike).

Premaknite drsnik

Darkness (Temnost)

,

da bi potemnili ali osvetlili sliko.

Besedilo je nečitljivo.

Potrebno je nastaviti ostrino.

Slika mora biti optimirana za besedilo.

Da bi nastavili ostrino, se dotaknite

Copy

(Kopiraj)

in nato

Image Adjustment

(Nastavitev slike).

Drsnik

Sharpness

(Ostrina)

premaknite desno, da bi

povečali ostrino.

Da bi sliko optimirali za besedilo, se
dotaknite

Copy (Kopiraj)

in nato

Optimize

Text/Picture (Optimiranje besedila/
slike)

. Izberite

Text (Besedilo)

.