HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Težave pri uporabi medijev

background image

Težave pri uporabi medijev

Težava

Vzrok

Rešitev

Slaba kakovost izpisa ali oprijem
tonerja

Papir je preveč vlažen, pregrob, pretežak
ali pregladek oziroma je vtisnjen ali iz
poškodovanega paketa.

Uporabite drugo vrsto papirja, gladkosti
100 ali 250 Sheffield, z vsebnostjo vlage
med 4 % in 6 %.

Izpuščeni deli, zastoj ali zgubanost

Papir ni pravilno shranjen.

Papir shranite v vodotesen omot.

Prva stran papirja se razlikuje od druge.

Obrnite papir.

Prekomerna zgubanost

Papir je preveč vlažen, ima napačno
usmerjeno zrnavost ali drobnozrnato
zgradbo

Poskusite spremeniti način fiksirne enote
(oglejte si razdelek

Izbira pravilnega

načina fiksirne enote

ali uporabite

grobozrnati papir).

Prva stran papirja se razlikuje od druge.

Obrnite papir.

Zastoj, poškodovanje naprave

V papirju so izrezi ali luknje.

Uporabite papir brez izrezov ali lukenj.

228 Poglavje 11 Odpravljanje težav

SLWW

background image

Težava

Vzrok

Rešitev

Težave s podajanjem

Papir ima neravne robove.

Uporabite visokokakovosten papir za
laserske tiskalnike.

Prva stran papirja se razlikuje od druge.

Obrnite papir.

Papir je preveč vlažen, pregrob, pretežak
ali pregladek, ima napačno usmerjeno
zrnavost ali drobnozrnato zgradbo
oziroma je vtisnjen ali iz poškodovanega
paketa.

Uporabite drugo vrsto papirja,
gladkosti 100 ali 250 Sheffield, z
vsebnostjo vlage med 4 % in 6 %.

Uporabite grobozrnati papir.

Izpis je neraven ali neporavnan.

Vodila za medije so mogoče nepravilno
naravnana.

Odstranite vse medije iz vhodnega
pladnja, poravnajte sklad in medije
ponovno naložite v pladenj. Vodila za
medije prilagodite širini in dolžini
uporabljenih medijev in ponovno začnite
s tiskanjem.

Skener bo mogoče treba umeriti.

Poravnajte pladenj in umerite skener.

Pladenj poravnajte tako, da na
nadzorni plošči naprave odprete
meni

Administration (Skrbništvo)

. V

podmeniju

Print Quality (Kakovost

tiskanja)

pritisnite

Set Registration

(Nastavi registracijo)

. V meniju

Source (Vir)

izberite pladenj in

natisnite preskusno stran. Za
dodatne informacije si oglejte

Meni

Print Quality (Kakovost tiskanja)

.

Za informacije o umerjanju skenerja
si oglejte razdelek

Umerjanje

skenerja

.

Hkrati se v napravo nalaga več listov
papirja.

Pladenj za medije je mogoče
preobremenjen.

Nekaj medijev odstranite iz pladnja.
Oglejte si

Nalaganje medijev v vhodne

pladnje

.

Mediji so mogoče nagubani, zviti ali
poškodovani.

Preverite, da mediji niso nagubani, zviti
ali poškodovani. Za tiskanje uporabite
medije iz novega ali drugega paketa.

Naprava medijev ne vleče iz pladnja za
medije.

Naprava je mogoče v načinu ročnega
podajanja.

Če se na zaslonu nadzorne plošče
izpiše Manual Feed (Ročno
podajanje), pritisnite OK (V redu) za
tiskanje opravila.

Preverite, da naprava ni v načinu
ročnega podajanja in ponovno
poskusite natisniti opravilo.

Valj je mogoče umazan ali poškodovan.

Obrnite se na HP-jevo podporo za
stranke. Oglejte si

HP-jeva podpora za

stranke

ali letak, ki ga dobite v škatli

naprave.

Vodilo za dolžino papirja na pladnju je
nastavljeno na dolžino, ki presega
velikost medijev.

Vodilo za dolžino papirja nastavite na
ustrezno dolžino.

SLWW

Odpravljanje težav s kopiranjem 229