HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Odpravljanje težav s sprejemanjem

background image

Odpravljanje težav s sprejemanjem

Faks ne odgovarja na dohodne klice (faks ni zaznan).

Vzrok

Rešitev

Nastavitev za odziv na zvonjenje morda ni nastavljena
pravilno.

Preverite nastavitev za odziv na zvonjenje. Za informacije o
spreminjanju nastavitve si oglejte priročnik za faks.

Telefonski kabel morda ni pravilno priključen ali pa ne deluje.

Preverite namestitev. Preverite, ali uporabljate napravi
priložen telefonski kabel.

Telefonska linija morda ne deluje.

Iz telefonske vtičnice izklopite kabel faksa in priključite telefon.
Opravite telefonski klic in preverite, ali telefonska linija deluje.

Storitev glasovnega modema morda moti sposobnost faksa za
odzivanje na klice.

Storite nekaj izmed naslednjega:

Prenehajte z uporabo glasovnega modema.

Pridobite ločeno linijo za faks.

Zmanjšajte nastavitev za odzivanje na zvonjenje faksa na
številko, nižjo od številke odzivanja na zvonjenje
glasovne pošte. Za informacije o spreminjanju nastavitve
si oglejte priročnik za faks.

Pošiljanje ali sprejemanje faksov poteka zelo počasi.

Vzrok

Rešitev

Morda pošiljate ali sprejemate zelo zahteven faks z veliko
grafičnimi elementi.

Zahtevni faksi se pošiljajo oziroma sprejemajo dalj časa.

Sprejemni faks ima morda počasno modemsko povezavo.

Faksiranje poteka pri najvišji hitrosti, pri kateri lahko sprejemni
faks sprejema.

Ločljivost odposlanega oziroma sprejemajočega faksa je zelo
visoka. Višja ločljivost navadno pomeni višjo kakovost faksa,
vendar hkrati zahteva več časa za prenos.

Če prejemate faks, pokličite pošiljatelja in ga prosite, da
zmanjša ločljivost in znova pošlje faks. Če ste pošiljatelj vi,
zmanjšajte ločljivost ali spremenite nastavitev načina Page
Content (Vsebina strani). Za informacije o spreminjanju
nastavitev si oglejte priročnik za faks.

Slaba povezava telefonske linije je prisilila faks k pošiljanju ali
prejemanju z nižjo hitrostjo prenosa zaradi sprotnega
odpravljanja morebitnih napak.

Prekličite in znova pošljite faks. Naj telefonsko podjetje preveri
telefonsko linijo.

Faksi se ne natisnejo.

Vzrok

Rešitev

V izhodnih pladnjih ni medijev.

Naložite medije. Faksi, ki so bili prejeti v času, ko v vhodnih
pladnjih ni bilo medijev, so shranjeni in bodo natisnjeni, ko
pladnje ponovno naložite.

Omogočen je način Schedule Printing of Faxes (Pošiljanje
faksov po razporedu). Faksi ne bodo natisnjeni, dokler načina
ne onemogočite.

Onemogočite način Schedule Printing of Faxes (Pošiljanje
faksov po razporedu). Za informacije o spreminjanju nastavitve
si oglejte priročnik za faks.

Raven tonerja v napravi je nizka ali pa je tonerja zmanjkalo.

Zamenjajte tiskalno kartušo.

SLWW

Odpravljanje težav s faksiranjem 225

background image

Faksi se ne natisnejo.

Vzrok

Rešitev

Naprava preneha tiskati takoj, ko je raven tonerja nizka ali ko
tonerja zmanjka. Prejeti faksi so shranjeni v pomnilnik in se
natisnejo, ko zamenjate toner.

226 Poglavje 11 Odpravljanje težav

SLWW