HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Odpravljanje težav s pošiljanjem

background image

Odpravljanje težav s pošiljanjem

Faksiranje je med izvajanjem prekinjeno.

Vzrok

Rešitev

Sprejemni faks je morda okvarjen.

Pošljite faks drugi napravi.

Telefonska linija morda ne deluje.

Iz telefonske vtičnice izklopite kabel faksa in priključite telefon.
Opravite telefonski klic in preverite, ali telefonska linija deluje.

Prejemanje faksov deluje, pošiljanje pa ne.

Vzrok

Rešitev

Če je naprava v sistemu PBX, morda ta oddaja znak centrale,
ki ga faks ne prepozna.

Onemogočite nastavitev zaznavanja znaka centrale. Za
informacije o spreminjanju nastavitve si oglejte priročnik za
faks.

Vzrok je morda slaba telefonska povezava.

Faks pošljite pozneje.

Sprejemni faks je morda okvarjen.

Pošljite faks drugi napravi.

Telefonska linija morda ne deluje.

Iz telefonske vtičnice izklopite kabel faksa in priključite telefon.
Opravite telefonski klic in preverite, ali telefonska linija deluje.

Odhodni faksi ne prenehajo z izbiranjem.

Vzrok

Rešitev

Faks samodejno ponovno izbere številko faksa, če je
omogočena funkcija Redial on Busy (Ponovno izbiranje v
primeru zasedene številke) ali funkcija Redial on No Answer
(Ponovno izbiranje, če ni odgovora).

Onemogočite funkciji Redial on Busy (Ponovno izbiranje v
primeru zasedene številke) in Redial on No Answer (Ponovno
izbiranje, če ni odgovora). Za informacije o spreminjanju
nastavitev si oglejte priročnik za faks.

Poslani faksi ne prispejo do sprejemne faks naprave.

Vzrok

Rešitev

Sprejemni faks je morda izključen ali pa ni pripravljen na
sprejemanje (npr. zmanjkalo mu je papirja).

Pokličite prejemnika in preverite, ali je faks vklopljen in
pripravljen na sprejemanje.

Faks je morda shranjen v pomnilnik, ker čaka na ponovno
izbiranje v primeru zasedene številke ali ker so pred njim v
čakalni vrsti druga opravila, ki čakajo na pošiljanje.

Če je opravilo faksa zaradi enega izmed teh vzrokov v
pomnilniku, se v dnevniku faksa pojavi vnos za opravilo.
Natisnite dnevnik aktivnosti faksa (oglejte si priročnik za faks)
in v stolpcu Result (Rezultat) preverite opravila, ki so
označena kot Pending (Na čakanju).

224 Poglavje 11 Odpravljanje težav

SLWW