HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Odpravljanje splošnih težav s tiskanjem

background image

Odpravljanje splošnih težav s tiskanjem

Naprava izbira medije iz napačnega pladnja.

Vzrok

Rešitev

Izbiranje pladnjev v programski opremi je morda napačno.

V večini programske opreme najdete možnost izbiranja
pladnja v meniju Page Setup (Nastavitev strani).

Preverite nastavitvi vrste in velikosti pladnja na nadzorni plošči.

Za spreminjanje prioritet pladnjev pri računalnikih Macintosh
uporabite pripomoček HP Printer Utility.

Nastavljena velikost in vrsta nista skladni z velikostjo in vrsto
medija, ki ste ga naložili na pladenj.

Na nadzorni plošči spremenite nastavljeni velikost in vrsto, da
se bosta ujemali z velikostjo in vrsto v pladenj naloženega
medija.

Naprava iz pladnja ne jemlje medijev.

Vzrok

Rešitev

Pladenj je prazen.

V pladenj naložite papir.

Vodila za papir so nepravilno nastavljena.

Za pravilno nastavitev vodil si oglejte

Nalaganje medijev v

vhodne pladnje

.

Preverite, ali je prvi rob svežnja papirja v pladnju poravnan.
Neporavnan rob lahko prepreči dvigovanje dvigovalne
ploščice.

Papir se pri izhodu iz naprave guba.

Vzrok

Rešitev

Papir se ob izhodu na zgornji izhodni pladenj naguba.

Obrnite papir, na katerega tiskate.

Gubanje lahko zmanjšate tudi z znižanjem temperature
nanašanja barv. (Oglejte si

Meni Print Quality (Kakovost

tiskanja)

)

Tiskanje poteka zelo počasi.

Vzrok

Rešitev

Opravilo je morda zelo zahtevno.

Najvišje hitrosti naprave ni mogoče preseči niti z dodajanjem
več pomnilnika.

Hitrost tiskanja se lahko pri tiskanju na medije po meri
samodejno zniža.

Opomba: Tiskanje je počasnejše pri tiskanju na ožji ali
zasukan papir, tiskanju iz pladnja 1 in pri prilagajanju načina
fiksirne enote za določene vrste medijev.

Zmanjšajte zahtevnost strani ali prilagodite nastavitve
kakovosti tiskanja. Če se težava pogosto ponavlja, napravi
dodajte pomnilnik.

SLWW

Odpravljanje splošnih težav s tiskanjem 177

background image

Tiskanje poteka zelo počasi.

Vzrok

Rešitev

Tiskate datoteko PDF ali PostScript (PS), vendar uporabljate
gonilnik naprave PCL.

Namesto gonilnika naprave PCL uporabite gonilnik PS. (To
lahko navadno storite s pomočjo programske opreme.)

V gonilniku naprave je Optimize for: (Optimiziraj za:)
nastavljeno na lepenko, težek, grob ali pisemski papir.

V gonilniku naprave nastavite vrsto papirja na navadni (oglejte
si

Nadziranje tiskalnih poslov

).

Opomba

Z nastavitvijo papirja na navadni papir bo

tiskanje hitrejše. V primeru uporabe težjega papirja pa
naj bo gonilnik naprave nastavljen na težjo vrsto kljub
počasnejšemu tiskanju.

Tiskalno opravilo tiska na obe strani papirja.

Vzrok

Rešitev

Naprava je nastavljena na obojestransko tiskanje.

Za spreminjanje nastavitve si oglejte

Odprite gonilnike

tiskalnika

ali elektronsko pomoč.

Tiskalno opravilo vsebuje samo eno stran, vendar pa naprava obdela tudi zadnjo stran lista (list delno izstopi, nato pa
se vrne v napravo).

Vzrok

Rešitev

Naprava je nastavljena na obojestransko tiskanje. Naprava
obdela obe strani, tudi če tiskalno opravilo vsebuje samo eno
stran.

Za spreminjanje nastavitve si oglejte

Odprite gonilnike

tiskalnika

ali elektronsko pomoč.

Strani se natisnejo, vendar so popolnoma prazne.

Vzrok

Rešitev

Na tiskalni kartuši je morda še vedno varnostni trak.

Odstranite tiskalno kartušo in izvlecite varnostni trak. Ponovno
namestite tiskalno kartušo.

Datoteka morda vsebuje prazne strani.

Prepričajte se, da datoteka ne vsebuje praznih strani.

Naprava tiska, vendar je besedilo napačno, popačeno ali nepopolno.

Vzrok

Rešitev

Kabel naprave je izključen ali poškodovan.

Kabel naprave izklopite in ga ponovno vklopite. Poskusite
natisniti delujoče tiskalno opravilo. Če je mogoče, priključite
kabel in napravo na drug računalnik in poskusite natisniti
delujoče tiskalno opravilo. Na koncu poskusite še z drugim
kablom.

Naprava je v omrežju ali namenjena skupni rabi in ne sprejema
jasnega signala.

Napravo izklopite iz omrežja in jo s pomočjo USB-kabla
priključite neposredno na računalnik. Natisnite delujoče
tiskalno opravilo.

178 Poglavje 11 Odpravljanje težav

SLWW

background image

Naprava tiska, vendar je besedilo napačno, popačeno ali nepopolno.

Vzrok

Rešitev

V programski opremi je bil izbran napačen gonilnik.

Preverite meni za izbiranje naprave v programski opremi in se
prepričajte, da je izbrana naprava HP LaserJet M5025 ali
HP LaserJet M5035.

Programska oprema ne deluje pravilno.

Poskusite tiskati iz drugega programa.

Naprava se ne odziva na izbiro ukaza Print (Natisni) v programski opremi.

Vzrok

Rešitev

V napravi ni medijev.

Dodajte medije.

Naprava je morda nastavljena na način ročnega podajanja.

Spremenite način ročnega podajanja.

Kabel med računalnikom in napravo ni pravilno priključen.

Kabel izključite in ga ponovno priključite.

Kabel naprave je poškodovan.

Če je mogoče, priključite kabel na drug računalnik in poskusite
natisniti delujoče tiskalno opravilo. Poskusite uporabiti drug
kabel.

V programski opremi je bila izbrana napačna naprava.

Preverite meni za izbiranje naprave v programski opremi in se
prepričajte, da je izbrana naprava HP LaserJet M5025 ali
HP LaserJet M5035.

V napravi je morda zastoj.

Odstranite zastoje, pri čemer bodite še posebej pozorni na
območje duplekserja (če ga model ima). Oglejte si

Odpravljanje zastojev

.

Programska oprema naprave ni nastavljena na vrata naprave. Preverite meni za izbiranje naprave v programski opremi in se

prepričajte, da so uporabljena ustrezna vrata. Če je računalnik
opremljen z več kot enimi vrati, se prepričajte, da je naprava
priključena na pravilna vrata.

Naprava je v omrežju, vendar ne sprejema signala.

Napravo izklopite iz omrežja in jo s pomočjo vzporednega ali
USB-kabla priključite neposredno na računalnik. Ponovno
namestite programsko opremo za tiskanje. Natisnite delujoče
tiskalno opravilo.

Iz čakalne vrste za tiskanje počistite vsa zaustavljena opravila.

Naprava ne prejema napajanja.

Če nobena izmed lučk ni vklopljena, preverite napajalni kabel.
Preverite stikalo za napajanje. Preverite vir napajanja.

Naprava ne deluje pravilno.

Preverite zaslon nadzorne plošče ter s pomočjo sporočil in lučk
ugotovite morebitno napako. Zabeležite morebitna sporočila in
si oglejte

Sporočila nadzorne plošče

.

SLWW

Odpravljanje splošnih težav s tiskanjem 179