HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Odpravljanje pogostih težav v OS Macintosh

background image

Odpravljanje pogostih težav v OS Macintosh

Poleg težav, ki so navedene v

Odpravljanje splošnih težav s tiskanjem

, so v tem odstavku navedene

težave, ki se lahko pojavijo ob uporabi računalnika z OS Macintosh.

Opomba

Nastavitev za tiskanje prek USB-kabla in protokola IP se izvede z orodjem Desktop

Printer Utility. Naprava se ne bo prikazala v možnosti Chooser (Izbirnik).

Gonilnik tiskalnika ni naveden v možnosti Print Center (Tiskalni center) ali Printer Setup Utility (Pripomoček za nastavitev
tiskalnika).

Vzrok

Rešitev

Programska oprema naprave morda ni nameščena ali pa je
nameščena nepravilno.

Preverite, ali je PPD v naslednji mapi na disku: Library/
Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj
(Knjižnica/Tiskalniki/PPD-ji/Vsebina/Viri/
<jezik>.lproj), kjer “<lang>” predstavlja jezikovno kodo z dvema
črkama za jezik, ki ga uporabljate. Po potrebi ponovno namestite
programsko opremo. Navodila si oglejte v priročniku za začetek
uporabe.

Datoteka z opisom tiskalnika Postscript (PPD) je poškodovana.

Izbrišite datoteko PPD iz naslednje mape na disku: Library/
Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj
(Knjižnica/Tiskalniki/PPD-ji/Vsebina/Viri/
<jezik>.lproj), kjer “<lang>” predstavlja jezikovno kodo z dvema
črkama za jezik, ki ga uporabljate. Ponovno namestite programsko
opremo . Navodila si oglejte v priročniku za začetek uporabe.

Ime naprave, naslov IP ali ime gostitelja Rendezvous se ne prikažejo na seznamu tiskalnikov v možnosti Print Center (Tiskalni
center) ali Printer Setup Utility (Pripomoček za nastavitev tiskalnika).

Vzrok

Rešitev

Naprava morda ni pripravljena.

Preverite, ali so kabli pravilno povezani, je naprava vklopljena in lučka
za pripravljenost sveti. Če povezujete prek USB ali ethernetnega
zvezdišča, poskusite z neposredno povezavo na računalnik ali
uporabite druga vrata.

Morda ste izbrali napačno vrsto povezave.

Preverite, ali je izbran USB, IP Printing ali Rendezvous glede na vrsto
povezave, ki je vzpostavljena med napravo in računalnikom.

Uporabili ste napačno ime naprave, naslov IP ali ime gostitelja
Rendezvous.

Ime naprave, naslov IP ali ime gostitelja Rendezvous preverite tako,
da natisnete konfiguracijsko stran. Oglejte si

Uporaba strani z

informacijami

. Preverite, ali se ime, naslov IP ali ime gostitelja

Rendezvous na konfiguracijski strani ujema z imenom naprave,
naslovom IP ali imenom gostitelja Rendezvous v možnosti Print
Center (Tiskalni center) ali Printer Setup Utility (Pripomoček za
nastavitev tiskalnika).

Vmesniški kabel je morda pokvarjen ali v slabem stanju.

Zamenjajte vmesniški kabel. Uporabite visokokakovosten kabel.

Gonilnik tiskalnika ne nastavi samodejno izbrane naprave v možnosti Print Center (Tiskalni center) ali Printer Setup Utility
(Pripomoček za nastavitev tiskalnika).

Vzrok

Rešitev

Naprava morda ni pripravljena.

Preverite, ali so kabli pravilno povezani, je naprava vklopljena in lučka
za pripravljenost sveti. Če povezujete prek USB ali ethernetnega

SLWW

Odpravljanje pogostih težav v OS Macintosh 233

background image

Gonilnik tiskalnika ne nastavi samodejno izbrane naprave v možnosti Print Center (Tiskalni center) ali Printer Setup Utility
(Pripomoček za nastavitev tiskalnika).

Vzrok

Rešitev

zvezdišča, poskusite z neposredno povezavo na računalnik ali
uporabite druga vrata.

Programska oprema naprave morda ni nameščena ali pa je
nameščena nepravilno.

Preverite, ali je PPD v naslednji mapi na disku: Library/
Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj
(Knjižnica/Tiskalniki/PPD-ji/Vsebina/Viri/
<jezik>.lproj), kjer “<lang>” predstavlja jezikovno kodo z dvema
črkama za jezik, ki ga uporabljate. Po potrebi ponovno namestite
programsko opremo. Navodila si oglejte v priročniku za začetek
uporabe.

Datoteka PPD je poškodovana.

Izbrišite datoteko PPD iz naslednje mape na trdem disku: Library/
Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj
(Knjižnica/Tiskalniki/PPD-ji/Vsebina/Viri/
<jezik>.lproj), kjer “<lang>” predstavlja jezikovno kodo z dvema
črkama za jezik, ki ga uporabljate. Ponovno namestite programsko
opremo . Navodila si oglejte v priročniku za začetek uporabe.

Naprava morda ni pripravljena.

Preverite, ali so kabli pravilno povezani, je naprava vklopljena in lučka
za pripravljenost sveti. Če povezujete prek USB ali ethernetnega
zvezdišča, poskusite z neposredno povezavo na računalnik ali
uporabite druga vrata.

Vmesniški kabel je morda pokvarjen ali v slabem stanju.

Zamenjajte vmesniški kabel. Uporabite kakovosten kabel.

Tiskalno opravilo ni bilo poslano želeni napravi.

Vzrok

Rešitev

Tiskalna vrsta je morda zaustavljena.

Ponovno zaženite tiskalno vrsto. Odprite Print Monitor (Nadzornik
tiskanja) in izberite Start Jobs (Začetek opravil).

Uporabili ste napačno ime naprave ali naslov IP. Druga naprava z
istim ali podobnim imenom, naslovom IP ali imenom gostitelja
Rendezvous je morda sprejela tiskalno opravilo.

Ime naprave, naslov IP ali ime gostitelja Rendezvous preverite tako,
da natisnete konfiguracijsko stran Oglejte si

Uporaba strani z

informacijami

. Preverite, ali se ime, naslov IP ali ime gostitelja

Rendezvous na konfiguracijski strani ujema z imenom naprave,
naslovom IP ali imenom gostitelja Rendezvous v možnosti Print
Center (Tiskalni center) ali Printer Setup Utility (Pripomoček za
nastavitev tiskalnika).

Datoteka Encapsulated PostScript (EPS) ni natisnjena v pravilni pisavi.

Vzrok

Rešitev

Ta težava se pojavlja pri nekaterih programih.

V napravo poskusite pred tiskanjem prenesti pisavo, ki jo
vsebuje datoteka EPS.

Datoteko pošljite v obliki ASCII, namesto v dvojiškem kodiranju.

234 Poglavje 11 Odpravljanje težav

SLWW

background image

Ne morete tiskati z USB-kartice drugega proizvajalca.

Vzrok

Rešitev

Do te napake pride, če programska oprema za USB-tiskalnike ni
nameščena.

Pri dodajanju USB-kartice drugega proizvajalca boste morda
potrebovali programsko opremo Apple USB Adapter Card Support.
Najnovejša različica te programske opreme je na voljo na spletni
strani Apple.

Pri povezavi z USB-kablom se po izbiri gonilnika naprava ne prikaže v možnosti Print Center (Tiskalni center) ali Printer Setup
Utility (Pripomoček za nastavitev tiskalnika).

Vzrok

Rešitev

Težavo povzroča programska ali strojna komponenta.

Odpravljanje težav s programsko opremo

Preverite, ali Macintosh podpira USB.

Preverite, ali uporabljate Mac OS X različice 10.2.8 ali novejše.

Poskrbite, da bo imel Macintosh ustrezno programsko opremo
USB podjetja Apple.

Odpravljanje težav s strojno opremo

Preverite, ali je naprava vklopljena.

Preverite, ali je USB-kabel pravilno priključen.

Preverite, ali uporabljate primeren kabel Hi-Speed USB 2.0.

Poskrbite, da se prek verige ne bo napajalo preveč USB-naprav.
Z verige izključite vse naprave in kabel priključite neposredno v
USB-vrata na gostiteljskem računalniku.

Preverite, ali sta na verigo zaporedno vezani več kot dve USB-
zvezdišči, ki nista pod napetostjo. Z verige izključite vse naprave
in priključite kabel neposredno v USB-vrata na gostiteljskem
računalniku.

Opomba

Tipkovnica iMac je USB-zvezdišče, ki ni

pod napetostjo.

SLWW

Odpravljanje pogostih težav v OS Macintosh 235