HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Obnovitev ob zastoju

background image

Obnovitev ob zastoju

Naprava ima funkcijo obnovitve ob zastoju, ki določa, ali bo naprava po odpravi zastoja ponovno
natisnila zagozdene strani.

Auto (Samodejno) napravi naroči, naj samodejno vklopi funkcijo obnovitve ob zastoju, če je na
voljo dovolj prostora v pomnilniku.

Off (Izklopljeno) prepreči samodejno ponovno tiskanje zagozdenih strani. S to nastavitvijo bo
zasedenega manj prostora pomnilnika.

On (Vklopljeno) napravi naroči, naj po odpravi zastoja ponovno natisne vse strani, ki so se
zagozdile.

Opomba

Med postopkom obnovitve lahko naprava ponovno natisne strani, ki so bile natisnjene

pred zastojem. Odstranite vse podvojene strani.

Za izboljšanje hitrosti tiskanja in povečanje pomnilniških sredstev boste morda želeli onemogočiti
obnovitev ob zastoju.

Izklop obnovitve ob zastoju

1.

Na začetnem zaslonu se dotaknite

Administration

(Skrbništvo).

2.

Dotaknite se

Device Behavior

(Vedenje naprave).

3.

Dotaknite se

Warning/Error Behavior

(Vedenje ob opozorilu/napaki).

4.

Dotaknite se

Jam Recovery

(Obnovitev ob zastoju).

5.

Dotaknite se

Off

(zklopljeno).

6.

Dotaknite se

Save

(Shrani).

SLWW

Obnovitev ob zastoju 193