HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Kontrolni seznam za odpravljanje težav

background image

Kontrolni seznam za odpravljanje težav

Če imate težave, z naslednjim kontrolnim listom ugotovite vzrok težave:

Je naprava priključena v električno omrežje?

Je naprava vklopljena?

Je naprava v stanju Ready (Stanje pripravljenosti)?

So vsi potrebni kabli priključeni?

Se na nadzorni plošči pojavljajo kakšna sporočila?

Imate nameščene originalne HP-jeve potrebščine?

Ste pred kratkim zamenjano tiskalno kartušo pravilno namestili in odstranili jeziček in/ali pritrjen
trak na njej?

Če želite dodatne informacije o nameščanju in nastavljanju, glejte vodnik »Prvi koraki«.

Če ne najdete rešitve težav v tem priročniku, obiščite spletno stran

www.hp.com/support/M5025mfp

ali

www.hp.com/support/M5035mfp

.