HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Diagram za odpravljanje težav

background image

Diagram za odpravljanje težav

Znak

Preverjanje

Možni vzroki

Možne rešitve

Zaslon nadzorne plošče je
prazen, lučke ne svetijo in
motorji naprave ne
oddajajo zvokov.

Je naprava vklopljena?

Stikalo za vklop/izklop je morda
izklopljeno.

Napajalni kabel je morda odklopljen.

Napajalna vtičnica morda ne deluje
pravilno.

Notranje napajanje je morda spodletelo.

1.

Preverite, ali je naprava priključena
in vklopljena.

2.

Preizkusite napajalno vtičnico tako,
da napravo priključite na vtičnico,
za katero veste, da deluje.

3.

Če se težava nadaljuje, se obrnite
na HP-jevo službo za pomoč
uporabnikom. Oglejte si

HP-

jeva podpora za stranke

.

Nadzorna plošča sporoča
napako.

Se na zaslonu nadzorne
plošče prikazujejo
sporočila o napaki?

Različna stanja lahko povzročijo, da se
pojavi sporočilo o napaki.

1.

Da bi odpravili to težavo, sledite
navodilom na nadzorni plošči.

2.

Za dodatne informacije si oglejte

Sporočila nadzorne plošče

.

3.

Če se težava nadaljuje, se obrnite
na HP-jevo službo za pomoč
uporabnikom. Oglejte si

HP-

jeva podpora za stranke

.

So glavne funkcije kot

Copy (Kopiraj)

in

E-mail

(E-pošta)

na zaslonu na

dotik neaktivne?

Transportni zaklep skenerja je morda v
zaklenjenem položaju.

Poskrbite, da je transportni zaklep
skenerja odklenjena. Transportna
ključavnica skenerja je na levi strani
naprave, pod skenerjem.

Težave pri podajanju
papirja

So zastoji pogosti?

Mediji niso skladni s specifikacijami.

Papir ostane v napravi po odpravi
predhodnega zastoja.

V napravi so še transportni zaklepi ali
ostanki transportnega traku in kartona.

Morda je treba zamenjati komplet za
vzdrževanje.

1.

Poskrbite, da mediji ustrezajo
specifikacijam naprave. Oglejte si

Izbira tiskalnih medijev

.

2.

Odprite vsa vrata in pladnje ter
preverite zagozditve medijev.
Oglejte si

Odpravljanje zastojev

.

3.

Poskrbite, da je tiskalna kartuša
pravilno nameščena. Oglejte si

Menjava tiskalne kartuše

.

4.

Namestite komplet za vzdrževanje.
Oglejte si

Izvajanje preventivnega

vzdrževanja

.

5.

Če se težava nadaljuje, se obrnite
na HP-jevo službo za pomoč
uporabnikom. Oglejte si

HP-

jeva podpora za stranke

.

Se

originalni

dokumenti

pravilno pomikajo skozi
SPD?

Originalni dokumenti so morda natisnjen
na medije, ki so prelahki ali pretežki za
SPD.

Valji SPD-ja in ločevalna blazinica so
morda umazani.

Morda je treba zamenjati dele kompleta
za vzdrževanje SPD.

1.

Če izvirni dokument tiskate na zelo
težke ali lahke medije, uporabite pri
kopiranju plosko steklo.

2.

Očistite valje SPD-ja in ločevalno
blazinico. Oglejte si

Čiščenje SPD-

ja

.

SLWW

Diagram za odpravljanje težav 171

background image

Znak

Preverjanje

Možni vzroki

Možne rešitve

3.

Namestite komplet za vzdrževanje
SPD. Oglejte si

Izvajanje

preventivnega vzdrževanja

.

4.

Če se težava nadaljuje, se obrnite
na HP-jevo službo za pomoč
uporabnikom. Oglejte si

HP-

jeva podpora za stranke

.

Težave pri kopiranju

So kopije prazne?

Izvirnike ste morda naložili s sprednjo
stranjo navzdol.

1.

Izvirne dokumente naložite v SPD
s sprednjo stranjo navzgor.

2.

Izvirne dokumente položite na
steklo skenerja s sprednjo stranjo
navzdol.

3.

Če se težava nadaljuje, se obrnite
na HP-jevo službo za pomoč
uporabnikom. Oglejte si

HP-

jeva podpora za stranke

.

So kopije, kopirane iz
SPD-ja ali na steklu
skenerja slabe kakovosti?

Za originalni dokument morate
prilagoditi nastavitve kopiranja.

Oglejte si

Prilagajanje nastavitev

kopiranja

.

Če se težava nadaljuje, se obrnite na
HP-jevo službo za pomoč uporabnikom.
Oglejte si

HP-jeva podpora za stranke

.

So slabe kakovosti samo
kopije, kopirane iz SPD-
ja?

Morda je stekleni pas SPD-ja umazan.

Očistite stekleni pas na levi strani stekla
skenerja. Oglejte si

Očistite napravo

.

Če se težava nadaljuje, se obrnite na
HP-jevo službo za pomoč uporabnikom.
Oglejte si

HP-jeva podpora za stranke

.

So slabe kakovosti samo
kopije, kopirane na steklu
skenerja?

Steklo skenerja je morda umazano

Očistite steklo skenerja. Oglejte si

Očistite napravo

.

Če se težava nadaljuje, se obrnite na
HP-jevo službo za pomoč uporabnikom.
Oglejte si

HP-jeva podpora za stranke

.

Težave s kakovostjo
tiskanja

Je slaba celotna kakovost
tiskanja?

Je tiskanje presvetlo?

Se na strani pojavijo črte,
proge ali pike?

Mediji niso skladni s specifikacijami.

Tiskalna kartuša je morda prazna ali
poškodovana.

Morda je treba zamenjati material za
vzdrževanje.

1.

Poskrbite, da mediji ustrezajo
specifikacijam naprave. Oglejte si

Izbira tiskalnih medijev

.

2.

Zamenjajte tiskalno kartušo.
Oglejte si

Menjava tiskalne kartuše

3.

Namestite material za vzdrževanje.
Oglejte si

Izvajanje preventivnega

vzdrževanja

.

4.

Če se težava nadaljuje, se obrnite
na HP-jevo službo za pomoč
uporabnikom. Oglejte si

HP-

jeva podpora za stranke

.

172 Poglavje 11 Odpravljanje težav

SLWW

background image

Znak

Preverjanje

Možni vzroki

Možne rešitve

Splošne težave pri
tiskanju

Lahko tiskate dokumente
iz računalnika?

Računalniški kabel je morda okvarjen.

Morda je treba ponovno namestiti
gonilnik tiskalnika.

1.

Z nadzorne plošče poskušajte
natisniti konfiguracijsko stran.
Pritisnite

Network Address

(Omrežni naslov)

in nato

Print

(Natisni).

Če se stran natisne, je težava
nastala zaradi kabla ali gonilnika.

2.

Ponovno priključite kable.

3.

Ponovno namestite gonilnik.
Gonilnik tiskalnika je na CD-ju,
priloženem napravi.

4.

Če se težava nadaljuje, se obrnite
na HP-jevo službo za pomoč
uporabnikom. Oglejte si

HP-

jeva podpora za stranke

.

Lahko tiskate prek
omrežja?

Omrežje morda ni ustrezno
konfigurirano.

1.

Poskusite računalnik neposredno
povezati z napravo. Če lahko
tiskate, je težava nastala zaradi
konfiguracije omrežja. Oglejte si

Odpravljanje težav pri tiskanju v
omrežju

.

2.

Če se težava nadaljuje, se obrnite
na HP-jevo službo za pomoč
uporabnikom. Oglejte si

HP-

jeva podpora za stranke

.

Imate težave pri tiskanju iz
določenih programov?

Težava je morda nastala zaradi
programa.

1.

Poskusite tiskati iz drugega
programa. Če lahko tiskate, je
težava nastala zaradi originalnega
programa.

2.

Oglejte si dokumentacijo
programa.

Težave pri spenjanju

Se opravila spnejo?

Sponke v kaseti s sponkami so se morda
zagozdile.

Morda morate zamenjati kaseto s
sponkami.

Izpis morda niste nastavili na spenjanje.

Morda uporabljate velikost papirja, ki jo
spenjanje ne podpira.

1.

Odstranite kaseto s sponkami in
preverite, ali je kaseta prazna ali pa
so se sponke zagozdile. Oglejte
si

Odpravljanje zagozditev sponk

.

2.

Za kopiranje izberite možnost

Staple/Collate (Spni/zberi)

na

nadzorni plošči.

Za tiskanje se prepričajte, da je
spenjalnik/zlagalnik konfiguriran v
gonilniku tiskalnika.

3.

Za spenjanje uporabite samo papir
velikosti Letter ali A4.

4.

Če se težava nadaljuje, se obrnite
na HP-jevo službo za pomoč
uporabnikom. Oglejte si

HP-

jeva podpora za stranke

.

SLWW

Diagram za odpravljanje težav 173

background image

Znak

Preverjanje

Možni vzroki

Možne rešitve

Držijo sponke strani
skupaj?

Morda uporabljate sponke, ki niso
primerne za to napravo.

Morda ima opravilo preveč strani, da bi
jih lahko speli.

1.

Zamenjajte kaseto s sponkami s
kaseto, ki je primerna za to
napravo. Oglejte si

Naročanje

delov, pripomočkov in potrebščin

.

2.

Spenjalnik podpira opravila s 30 ali
manj stranmi oziroma 3 mm visoke
svežnje.

3.

Če se težava nadaljuje, se obrnite
na HP-jevo službo za pomoč
uporabnikom. Oglejte si

HP-

jeva podpora za stranke

.

So sponke na ustreznem
mestu?

Morda boste morali zamenjati orientacijo
strani za ta izpis.

1.

Za tiskanje prilagodite postavitev
strani v programu.

2.

Za kopiranje naložite dokument v
SPD z dolgim robom naprej.
Oglejte si

Nalaganje medijev v

vhodne pladnje

.

3.

Če se težava nadaljuje, se obrnite
na HP-jevo službo za pomoč
uporabnikom. Oglejte si

HP-

jeva podpora za stranke

.

Težave pri sortiranju

So strani zamaknjene?

Vrata za odstranjevanje zagozdenih
listov morda niso povsem zaprta.

1.

Poskrbite, da so vrata na levi strani
naprave povsem zaprta.

2.

Če se težava nadaljuje, se obrnite
na HP-jevo službo za pomoč
uporabnikom. Oglejte si

HP-

jeva podpora za stranke

.

So strani lepo zložene?

Papir morda ne ustreza specifikacijam
naprave.

Papir je bil morda shranjen v
neprimernem prostoru.

1.

Uporabite papir, ki ustreza
specifikacijam. Oglejte si

Izbira

tiskalnih medijev

2.

Medije shranjujte v ustreznem
prostoru. Oglejte si

Delovno

okolje

.

3.

Po možnosti uporabite papir iz
zaprtega zvitka.

4.

Če se težava nadaljuje, se obrnite
na HP-jevo službo za pomoč
uporabnikom. Oglejte si

HP-

jeva podpora za stranke

.

Težave z e-pošto

Lahko pošiljate priponke?

Se na nadzorni plošči
pojavi sporočilo “E-mail
gateway not
responding” (Prehod za e-
pošto se ne odziva)?

Morda je potrebno ponovno konfigurirati
prehod SMTP.

Oglejte si

Odpravljanje težav z e-pošto

.

Lahko spremenite e-
poštni naslov
“From” (Od)?

Naprava je morda konfigurirana tako, da
ne morete spreminjati e-poštnega
naslova “From” (Od).

Za spreminjanje teh nastavitev
uporabite vgrajen spletni strežnik.
Oglejte si

Uporaba vgrajenega

spletnega strežnika

.

174 Poglavje 11 Odpravljanje težav

SLWW

background image

Znak

Preverjanje

Možni vzroki

Možne rešitve

Naprava bo morda zahtevala, da se
prijavite, preden lahko spremenite e-
poštni naslov “From” (Od).

Lahko spreminjate vrsto
datoteke ali barvne
nastavitve e-poštnih
priponk?

Nastavitve spremenite na nadzorni
plošči ali s pomočjo vgrajenega
spletnega strežnika.

1.

Na nadzorni plošči pritisnite

E-mail

(E-pošta) in nato More Options
(Več možnosti).

Oglejte si

Sprememba e-poštnih nastavitev
za trenutno opravilo

.

2.

Za spreminjanje nastavitev s
pomočjo vgrajenega spletnega
strežnika si oglejte

Uporaba

vgrajenega spletnega strežnika

.

Se pojavi, ko skušate
poslati e-poštno priponko,
sporočilo “job
failed” (opravilo je
spodletelo)?

E-poštni naslov na katerega pošiljate
naslov je morda napačen.

Velikost datoteke je morda večja od
največje dovoljene velikosti SMTP-
prehoda.

1.

Z računalnika pošljite testno e-
pošto.

2.

Da bi spremenili največjo dovoljeno
velikost e-poštnih priponk,
uporabite vgrajeni spletni strežnik.
Oglejte si

Uporaba vgrajenega

spletnega strežnika

.

Težave s faksom

Je funkcija

Fax (Faks)

na

nadzorni plošči
neaktivna?

Preden uporabite funkcijo

Fax (Faks)

morate zagotoviti zahtevane nastavitve.

1.

Na nadzorni plošči pritisnite

Administration (Skrbništvo)

,

Initial

Setup (Začetna nastavitev)

in

nato

Fax Setup (Nastavitev faksa)

.

2.

Konfigurirajte nastavitve za

Location (Lokacija)

,

Date/Time

(Datum/čas)

in

Fax Header (Glava

faksa).

Funkcija

Fax (Faks)

na

nadzorni plošči manjka?

Dodatna oprema faksa morda ni pravilno
nameščena.

1.

Poskrbite, da je dodatna oprema
faksa pravilno nameščena in da
pini niso zviti. Oglejte si

Namestitev

dodatne opreme za faks

.

2.

Natisnite konfiguracijsko stran in
preverite stanje modema.
Označevati mora “Operational/
Enabled” (Deluje/omogočeno). Če
je stanje modema drugačno, je
težava nastala zaradi dodatne
opreme faksa.

SLWW

Diagram za odpravljanje težav 175

background image

Znak

Preverjanje

Možni vzroki

Možne rešitve

Funkcija

Fax (Faks)

je

pravilno konfigurirana,
vendar ne morete pošiljati
faksov?

Uporabiti morate telefonski kabel,
priložen napravi.

Telefonski kabel morda ni varno
priključen ali telefonska linija ne deluje.

Morda ste napravo priklopili na digitalno
telefonsko linijo, namesto na analogno.
Dodatna oprema faksa zahteva
analogno telefonsko linijo.

Oglejte si

Odpravljanje težav s

faksiranjem

.

1.

Uporabiti morate telefonski kabel,
priložen napravi.

2.

Preizkusite telefonsko linijo tako,
da nanjo priklopite telefon in
opravite klic.

3.

Poskrbite, da ste napravo priklopili
na analogno telefonsko linijo.

Funkcija

Fax (Faks)

je

pravilno konfigurirana,
vendar ne morete
prejemati faksov?

Na dohodne fakse morda vpliva
razdelilnik linije ali prenapetostna
zaščita.

Prenos dohodnega faksa morda
prekinjata odzivnik ali sistem glasovne
pošte.

Oglejte si

Odpravljanje težav s

faksiranjem

.

1.

Ne uporabljajte razdelilnikov linije
ali prenapetostnih zaščit.

2.

Odklopite odzivnik ali sistem
glasovne pošte.

3.

Znižajte število zvonjenj za
dodatno opremo faksa. Oglejte si

Meni Initial Setup (Začetna
nastavitev)

.

4.

Poskrbite, da je naprava
priključena na za to namenjeno
analogno telefonsko linijo. Ne
uporabljajte druge linije.

176 Poglavje 11 Odpravljanje težav

SLWW