HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Začetni zaslon

background image

Začetni zaslon

Začetni zaslon vam nudi dostop do funkcij naprave in prikazuje trenutno stanje naprave.

18

Poglavje 2 Nadzorna plošča

SLWW

background image

Opomba

Funkcije na začetnem zaslonu se lahko razlikujejo glede na to, kako je skrbnik

sistema konfiguriral napravo.

1

Funkcije

Funkcije na začetnem zaslonu so glede na to, kako je skrbnik sistema konfiguriral napravo,
lahko naslednje.

Copy (Kopiraj)

Fax (Faks)

E-mail (E-pošta)

Secondary E-mail (Dodatna e-pošta)

Network Folder (Omrežna mapa)

Job Storage (Pomnilnik opravil)

Workflow (Potek dela)

Supplies Status (Stanje potrošnega materiala)

Administration (Skrbništvo)

2

Vrstica stanja naprave

V vrstici stanja so izpisane informacije o splošnem stanju naprave. V tem delu se glede na
trenutno stanje lahko pojavijo različni gumbi. Za opis vsakega gumba, ki se lahko pojavi v vrstici
stanja, si oglejte

Gumbi na zaslonu na dotik

.

3

Število kopij

V tem oknu je označeno določeno število kopij.

4

Gumb Pomoč

Dotaknite se gumba Pomoč, da bi odprli vgrajeni sistem pomoči.

5

Drsni trak

Dotaknite se puščice navzgor ali navzdol na drsnem traku, da bi si ogledali celoten seznam
razpoložljivih funkcij.

6

Sign Out (Odjava)

Dotaknite se

Sign Out (Odjava)

, da bi se odjavili iz naprave, če ste se pred tem prijavili za

dostop do omejenih funkcij. Ko se odjavite, naprava vse možnosti ponastavi na privzete
nastavitve.

7

Network Address
(Omrežni naslov)

Dotaknite se

Network Address (Omrežni naslov)

, da bi poiskali informacije o omrežni povezavi.

8

Date and time (Datum
in čas)

Tukaj sta prikazana trenutni datum in čas. Skrbnik sistema lahko izbere obliko za prikaz datuma
in časa na napravi, na primer 12-urni ali 24-urni zapis časa.

SLWW

Uporaba nadzorne plošče

19