HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Sistem pomoči na nadzorni plošči

background image

Sistem pomoči na nadzorni plošči

Naprava ima vgrajen sistem pomoči za lažje razumevanje uporabe posameznega zaslona. Sistem
pomoči odprite tako, da se dotaknete gumba Pomoč ( ) v desnem zgornjem kotu zaslona.

Na nekaterih zaslonih z gumbom Pomoč odprete globalni meni, v katerem lahko poiščete določene
teme. Po strukturi menija se lahko pomikate s pomočjo gumbov v meniju.

Na zaslonih z nastavitvami posameznih opravil z gumbom Pomoč odprete temo, v kateri so razložene
možnosti za ta zaslon.

Če vas naprava opozori na napako ali opozorilo, se dotaknite gumba Napaka ( ) ali Opozorilo ( ), da
bi odprli sporočilo z opisom težave. Sporočilo vsebuje tudi navodila za odpravljanje težave.

20

Poglavje 2 Nadzorna plošča

SLWW