HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Razporeditev nadzorne plošče

background image

Razporeditev nadzorne plošče

Na nadzorni plošči so grafični zaslon na zaslonu na dotik, gumbi za nastavitev opravil, številčnica in trije
indikatorji LED stanja.

1

Opozorilo lučka

Lučka

Opozorilo

označuje, da je pri delovanju naprave prišlo do težave, ki

jo je treba odpraviti. Primera tega sta prazen pladenj za papir ali sporočilo
o napaki na zaslonu na dotik.

2

Podatki lučka

Lučka

Podatki

označuje, da naprava prejema podatke.

3

V pripravljenosti lučka

Lučka

V pripravljenosti

označuje, da je naprava pripravljena na obdelavo

opravila.

4

Gumb za nastavitev svetlosti

Z obračanjem gumba nastavite svetlost zaslona na dotik.

5

Grafični zaslon na zaslonu na dotik

Na zaslonu na dotik lahko odprete in nastavite funkcije naprave.

6

Številčnica

Omogoča vam vnos zahtevanega števila kopij in drugih številskih vrednosti.

7

Gumb

Sleep (Mirovanje)

Če je naprava dlje časa nedejavna, se samodejno preklopi v način
mirovanja. Če nepravo želite preklopiti v način mirovanja ali ponovno
vključiti, pritisnite gumb

Sleep (Mirovanje)

.

8

Gumb

Reset (Ponastavi)

Uporablja se za ponastavitev nastavitev opravila na tovarniške ali
uporabniško določene vrednosti.

9

Gumb

Stop (Zaustavitev)

Prekine dejavno opravilo. Ko je opravilo prekinjeno, se na nadzorni plošči
prikažejo možnosti za to opravilo (na primer, če pritisnete gumb za
zaustavitev, ko naprava obdeluje tiskalno opravilo, se na nadzorni plošči
pojavi vprašanje, ali želite preklicati ali nadaljevati s tiskalnim opravilom).

10

Gumb

Start (Zagon)

Uporablja se za začetek kopiranja, digitalnega pošiljanja ali nadaljevanje
prekinjenega opravila.