HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Gumbi na zaslonu na dotik

background image

Gumbi na zaslonu na dotik

V vrstici stanja na zaslonu na dotik so izpisane informacije o stanju naprave. Na tem delu se lahko
pojavijo različni gumbi. V naslednji tabeli so opisani vsi gumbi.

Gumb Domov. Dotaknite se gumba Domov, da bi s kateregakoli zaslona preklopili na začetni zaslon.

Gumb Start (Zagon). Dotaknite se gumba Start (Zagon), da bi začeli z dejanjem za uporabljeno
funkcijo.

Opomba

Ime tega gumba se spremeni za vsako funkcijo. Na primer, v funkciji

Copy (Kopiraj)

se ta gumb imenuje

Start Copy (Začni kopiranje)

.

Stop (Zaustavitev) Gumb. Če naprava obdeluje tiskalno opravilo ali opravilo faksiranja, se pojavi gumb
Stop (Zaustavitev) namesto gumba Start (Zagon). Dotaknite se gumba Stop (Zaustavitev), da bi prekinili
trenutno opravilo. Naprava vas pozove, da opravilo prekličete ali nadaljujete.

Gumb Napaka. Gumb Napaka začne svetiti, če pri delovanju naprave pride do napake, ki jo je pred
nadaljevanjem treba odpraviti. Dotaknite se gumba Napaka, da bi si ogledali sporočilo o napaki. Sporočilo
vsebuje tudi navodila za odpravljanje težave.

Gumb Opozorilo. Gumb Opozorilo začne svetiti, če je pri delovanju naprave prišlo do težave, vendar
naprava z opravilom lahko nadaljuje. Dotaknite se gumba Opozorilo, da bi si ogledali sporočilo o težavi.
Sporočilo vsebuje tudi navodila za odpravljanje težave.

Gumb Pomoč. Tega gumba se dotaknite, da bi odprli vgrajeni sistem elektronske pomoči. Za dodatne
informacije si oglejte

Sistem pomoči na nadzorni plošči

.